Thống kê kết quả theo tần suất loto kiểu ô

Từ ngày (Ngày/Tháng/Năm): Đến ngày (Ngày/Tháng/Năm):
Chạm 0 Chạm 1 Chạm 2 Chạm 3 Chạm 4 Chạm 5 Chạm 6 Chạm 7 Chạm 8 Chạm 9 Số chẵn Số lẻ Chọn tất cả Xóa tất cả
Ngày / Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 Cặp số / Ngày
28-05-2023
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
1
 
1
1
 
 
1
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
28-05-2023
27-05-2023
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
27-05-2023
26-05-2023
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
2
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
26-05-2023
25-05-2023
3
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
2
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
25-05-2023
24-05-2023
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
2
 
1
1
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
24-05-2023
23-05-2023
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
2
1
 
 
 
1
 
 
 
 
23-05-2023
22-05-2023
 
 
 
 
1
 
 
1
 
2
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
1
 
 
22-05-2023
21-05-2023
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
2
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
2
 
 
21-05-2023
20-05-2023
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
2
 
2
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
20-05-2023
19-05-2023
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
3
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
2
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
19-05-2023
18-05-2023
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
1
2
 
 
1
3
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
18-05-2023
17-05-2023
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
2
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
2
1
 
1
 
 
 
 
2
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
17-05-2023
16-05-2023
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
1
1
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
16-05-2023
15-05-2023
1
1
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
15-05-2023
14-05-2023
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
2
 
 
1
1
2
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
14-05-2023
13-05-2023
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
1
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
1
 
 
13-05-2023
12-05-2023
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
12-05-2023
11-05-2023
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
1
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
11-05-2023
10-05-2023
 
 
2
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
2
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
10-05-2023
09-05-2023
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
1
 
2
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
09-05-2023
08-05-2023
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
3
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
08-05-2023
07-05-2023
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
2
1
 
 
2
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
07-05-2023
06-05-2023
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
2
 
 
2
 
 
1
 
 
1
1
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
06-05-2023
05-05-2023
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
2
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
05-05-2023
04-05-2023
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
04-05-2023
03-05-2023
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
2
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
03-05-2023
02-05-2023
 
 
2
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
1
2
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
02-05-2023
01-05-2023
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
1
2
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
01-05-2023
30-04-2023
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
2
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30-04-2023
29-04-2023
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
2
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
1
 
29-04-2023
28-04-2023
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
1
28-04-2023
27-04-2023
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
2
 
 
2
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
27-04-2023
26-04-2023
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
2
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
26-04-2023
25-04-2023
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
25-04-2023
24-04-2023
 
 
1
1
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
1
 
2
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24-04-2023
23-04-2023
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
23-04-2023
22-04-2023
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
2
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
3
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
22-04-2023
21-04-2023
 
1
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
2
 
 
21-04-2023
20-04-2023
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
20-04-2023
19-04-2023
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
2
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
19-04-2023
18-04-2023
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18-04-2023
17-04-2023
 
1
 
 
1
 
 
2
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
17-04-2023
16-04-2023
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16-04-2023
15-04-2023
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
2
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
15-04-2023
14-04-2023
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14-04-2023
13-04-2023
 
 
 
1
1
 
 
1
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
3
1
 
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
2
13-04-2023
12-04-2023
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
12-04-2023
11-04-2023
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
11-04-2023
10-04-2023
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
1
1
1
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
10-04-2023
09-04-2023
 
 
2
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
1
 
2
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
09-04-2023
08-04-2023
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
2
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
08-04-2023
07-04-2023
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
2
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07-04-2023
06-04-2023
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
1
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
06-04-2023
05-04-2023
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
3
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
1
 
 
1
 
 
1
3
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05-04-2023
04-04-2023
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
2
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
04-04-2023
03-04-2023
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
3
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
03-04-2023
02-04-2023
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
1
02-04-2023
01-04-2023
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
1
 
 
2
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
01-04-2023
31-03-2023
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
3
2
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
31-03-2023
30-03-2023
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
1
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
 
1
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
30-03-2023
29-03-2023
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
3
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
29-03-2023
28-03-2023
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
2
28-03-2023
27-03-2023
1
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
27-03-2023
26-03-2023
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
2
1
1
2
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
26-03-2023
25-03-2023
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
2
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
1
25-03-2023
24-03-2023
 
1
1
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
2
 
 
2
 
1
 
2
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
24-03-2023
23-03-2023
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
1
2
 
 
1
 
 
1
 
 
23-03-2023
22-03-2023
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
2
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
2
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
22-03-2023
21-03-2023
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1