Sổ kết quả xổ số miền Bắc

Từ ngày (Ngày/Tháng/Năm) Đến ngày:

Kết quả xổ số miền bắc

Sổ kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 28 tháng 01 năm 2023
19, 95, 87, 70, 99, 76, 95, 44, 65, 81, 26, 81, 51, 91, 68, 12, 13, 40, 74, 83, 13, 04, 36, 30, 87, 80, 75
Đặc biệt
87219
Giải nhất
88795
Giải nhì
61887 71870
Giải ba
36399 99176 44895
48144 89665 83781
Giải tư
1226 3681
3051 3591
Giải năm
1368 8512 0613
9140 8974 7483
Giải sáu
313 104 436
Giải bảy
30 87 80 75
Sổ kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 27 tháng 01 năm 2023
59, 70, 48, 05, 39, 51, 70, 75, 22, 83, 87, 94, 82, 88, 89, 26, 52, 20, 08, 79, 66, 01, 63, 93, 42, 35, 69
Đặc biệt
72859
Giải nhất
84970
Giải nhì
22948 27905
Giải ba
68839 72151 45870
16675 45622 30683
Giải tư
5687 8094
1582 5288
Giải năm
9289 6626 4652
3120 7508 5479
Giải sáu
166 101 463
Giải bảy
93 42 35 69
Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 26 tháng 01 năm 2023
64, 42, 31, 02, 78, 62, 88, 57, 83, 85, 04, 44, 25, 40, 53, 08, 88, 31, 34, 16, 00, 74, 64, 32, 60, 46, 20
Đặc biệt
34164
Giải nhất
21642
Giải nhì
85331 53702
Giải ba
36678 49662 96488
70757 21183 72285
Giải tư
2204 4344
9025 9940
Giải năm
3753 4608 9088
7731 5934 6916
Giải sáu
100 874 364
Giải bảy
32 60 46 20
Sổ kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 25 tháng 01 năm 2023
71, 82, 73, 03, 56, 47, 07, 63, 55, 09, 43, 28, 10, 11, 48, 40, 84, 12, 54, 49, 83, 87, 37, 07, 18, 29, 55
Đặc biệt
52371
Giải nhất
45082
Giải nhì
87473 55003
Giải ba
44656 18647 37207
71263 51955 58209
Giải tư
7943 2928
1910 4411
Giải năm
4148 0340 5084
5712 7654 1849
Giải sáu
083 687 637
Giải bảy
07 18 29 55
Sổ kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng : THỨ BA ngày 24 tháng 01 năm 2023
69, 13, 61, 38, 10, 93, 02, 00, 38, 49, 55, 85, 00, 06, 38, 58, 67, 46, 02, 67, 16, 32, 86, 18, 36, 82, 59
Đặc biệt
91869
Giải nhất
62613
Giải nhì
89561 17438
Giải ba
79710 68693 48902
08300 92038 67549
Giải tư
2455 1085
3800 5406
Giải năm
1138 8058 3367
2046 1602 0067
Giải sáu
216 832 186
Giải bảy
18 36 82 59
Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 23 tháng 01 năm 2023
69, 13, 61, 38, 10, 93, 02, 00, 38, 49, 55, 85, 00, 06, 38, 58, 67, 46, 02, 67, 16, 32, 86, 18, 36, 82, 59
Đặc biệt
91869
Giải nhất
62613
Giải nhì
89561 17438
Giải ba
79710 68693 48902
08300 92038 67549
Giải tư
2455 1085
3800 5406
Giải năm
1138 8058 3367
2046 1602 0067
Giải sáu
216 832 186
Giải bảy
18 36 82 59
Sổ kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 22 tháng 01 năm 2023
69, 13, 61, 38, 10, 93, 02, 00, 38, 49, 55, 85, 00, 06, 38, 58, 67, 46, 02, 67, 16, 32, 86, 18, 36, 82, 59
Đặc biệt
91869
Giải nhất
62613
Giải nhì
89561 17438
Giải ba
79710 68693 48902
08300 92038 67549
Giải tư
2455 1085
3800 5406
Giải năm
1138 8058 3367
2046 1602 0067
Giải sáu
216 832 186
Giải bảy
18 36 82 59
Sổ kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 21 tháng 01 năm 2023
69, 13, 61, 38, 10, 93, 02, 00, 38, 49, 55, 85, 00, 06, 38, 58, 67, 46, 02, 67, 16, 32, 86, 18, 36, 82, 59
Đặc biệt
91869
Giải nhất
62613
Giải nhì
89561 17438
Giải ba
79710 68693 48902
08300 92038 67549
Giải tư
2455 1085
3800 5406
Giải năm
1138 8058 3367
2046 1602 0067
Giải sáu
216 832 186
Giải bảy
18 36 82 59
Sổ kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 20 tháng 01 năm 2023
69, 13, 61, 38, 10, 93, 02, 00, 38, 49, 55, 85, 00, 06, 38, 58, 67, 46, 02, 67, 16, 32, 86, 18, 36, 82, 59
Đặc biệt
91869
Giải nhất
62613
Giải nhì
89561 17438
Giải ba
79710 68693 48902
08300 92038 67549
Giải tư
2455 1085
3800 5406
Giải năm
1138 8058 3367
2046 1602 0067
Giải sáu
216 832 186
Giải bảy
18 36 82 59
Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 19 tháng 01 năm 2023
57, 46, 22, 45, 40, 40, 10, 18, 97, 55, 63, 63, 82, 32, 42, 01, 25, 16, 35, 50, 15, 20, 74, 26, 23, 57, 96
Đặc biệt
62857
Giải nhất
24246
Giải nhì
65122 22745
Giải ba
90440 33540 05110
78018 71497 53655
Giải tư
1463 1863
4482 5932
Giải năm
2342 9101 9125
9116 9435 9550
Giải sáu
915 320 074
Giải bảy
26 23 57 96
Sổ kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 18 tháng 01 năm 2023
82, 52, 93, 16, 64, 66, 40, 52, 35, 30, 42, 05, 05, 04, 56, 80, 01, 81, 60, 27, 26, 95, 35, 69, 04, 35, 86
Đặc biệt
45282
Giải nhất
76552
Giải nhì
51893 50516
Giải ba
92764 68866 66740
51752 37335 04030
Giải tư
3342 4405
7005 3904
Giải năm
3556 7580 0501
2381 4260 3127
Giải sáu
926 295 635
Giải bảy
69 04 35 86
Sổ kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng : THỨ BA ngày 17 tháng 01 năm 2023
63, 43, 69, 53, 86, 92, 06, 48, 39, 21, 95, 01, 82, 28, 43, 17, 99, 22, 36, 11, 97, 42, 29, 35, 29, 04, 55
Đặc biệt
53363
Giải nhất
01443
Giải nhì
02569 17053
Giải ba
87586 46192 21006
19548 86539 33921
Giải tư
7295 3401
0582 6328
Giải năm
4443 2517 8199
7522 7936 3211
Giải sáu
197 642 529
Giải bảy
35 29 04 55
Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 16 tháng 01 năm 2023
60, 87, 24, 55, 98, 74, 18, 21, 66, 68, 99, 93, 23, 38, 32, 56, 87, 67, 79, 85, 56, 95, 05, 53, 07, 71, 23
Đặc biệt
48260
Giải nhất
83587
Giải nhì
79324 24955
Giải ba
97698 03474 79118
27721 67766 60068
Giải tư
9999 2793
8423 8738
Giải năm
6232 7156 7587
1067 6779 6885
Giải sáu
456 695 805
Giải bảy
53 07 71 23
Sổ kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 15 tháng 01 năm 2023
21, 45, 90, 92, 92, 79, 16, 41, 80, 64, 01, 94, 91, 69, 33, 12, 08, 04, 78, 04, 38, 66, 49, 45, 57, 00, 28
Đặc biệt
44221
Giải nhất
25945
Giải nhì
14590 57392
Giải ba
84792 14379 92716
86841 87280 96564
Giải tư
7401 4194
1991 5569
Giải năm
9333 9812 3708
3904 1078 2104
Giải sáu
938 566 749
Giải bảy
45 57 00 28
Sổ kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 14 tháng 01 năm 2023
40, 86, 30, 92, 77, 40, 42, 34, 16, 66, 13, 75, 75, 27, 37, 18, 79, 35, 96, 34, 49, 18, 56, 02, 34, 82, 81
Đặc biệt
62940
Giải nhất
27086
Giải nhì
84830 42992
Giải ba
26177 28240 86842
54934 53016 11166
Giải tư
1213 7375
8375 1727
Giải năm
0737 3018 1279
2435 5696 5434
Giải sáu
949 318 656
Giải bảy
02 34 82 81
Kết quả xổ số Hải Phòng
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 13 tháng 01 năm 2023
62, 13, 56, 74, 62, 62, 94, 68, 98, 50, 34, 44, 92, 18, 14, 56, 91, 32, 10, 68, 62, 60, 38, 70, 73, 54, 66
Đặc biệt
60762
Giải nhất
70413
Giải nhì
94856 73874
Giải ba
38562 54962 09294
88168 03998 21450
Giải tư
8234 7644
3492 0818
Giải năm
1114 2556 1891
8732 9010 4068
Giải sáu
962 160 238
Giải bảy
70 73 54 66
Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 12 tháng 01 năm 2023
52, 49, 21, 55, 19, 25, 40, 30, 79, 56, 02, 84, 18, 18, 34, 82, 74, 83, 94, 70, 22, 47, 05, 47, 29, 85, 00
Đặc biệt
18452
Giải nhất
99849
Giải nhì
27621 91955
Giải ba
09319 34625 29740
28430 97779 44856
Giải tư
2502 3884
3118 5818
Giải năm
5434 7882 4474
0383 7694 3970
Giải sáu
122 547 305
Giải bảy
47 29 85 00
Kết quả xổ số Bắc Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 11 tháng 01 năm 2023
42, 11, 15, 10, 52, 17, 42, 31, 92, 81, 10, 80, 41, 85, 49, 97, 89, 76, 60, 94, 01, 55, 14, 97, 79, 12, 74
Đặc biệt
04942
Giải nhất
31511
Giải nhì
96915 35210
Giải ba
18352 34017 18642
36531 84392 83681
Giải tư
3310 7880
2041 5685
Giải năm
8549 1897 3789
6576 0560 7094
Giải sáu
001 655 214
Giải bảy
97 79 12 74
Kết quả xổ số Quảng Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BA ngày 10 tháng 01 năm 2023
91, 40, 96, 88, 51, 09, 51, 29, 66, 57, 86, 53, 45, 88, 46, 99, 64, 80, 00, 42, 61, 13, 43, 44, 46, 75, 18
Đặc biệt
81191
Giải nhất
88140
Giải nhì
67096 63288
Giải ba
95651 44209 16651
57329 83066 30657
Giải tư
6386 5753
7345 3988
Giải năm
8146 2499 8664
9180 2900 7842
Giải sáu
061 913 843
Giải bảy
44 46 75 18
Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 09 tháng 01 năm 2023
14, 70, 59, 57, 67, 38, 52, 27, 11, 84, 59, 57, 26, 34, 25, 65, 17, 11, 89, 17, 47, 54, 03, 91, 86, 30, 15
Đặc biệt
78014
Giải nhất
16270
Giải nhì
24159 26757
Giải ba
49767 38438 02952
13127 61711 61184
Giải tư
9459 2157
2326 3734
Giải năm
4225 7765 2017
6211 9689 0717
Giải sáu
747 254 703
Giải bảy
91 86 30 15
Kết quả xổ số Thái Bình
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 08 tháng 01 năm 2023
40, 65, 25, 45, 55, 69, 22, 57, 39, 60, 27, 58, 77, 24, 64, 77, 11, 95, 12, 38, 89, 82, 91, 84, 73, 61, 44
Đặc biệt
20040
Giải nhất
76965
Giải nhì
00725 96045
Giải ba
24055 40269 79722
76857 77039 09960
Giải tư
0127 1158
7977 9924
Giải năm
8164 3677 6511
3395 2012 1538
Giải sáu
389 582 191
Giải bảy
84 73 61 44
Kết quả xổ số Nam Định
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 07 tháng 01 năm 2023
97, 48, 75, 48, 50, 79, 97, 95, 88, 35, 13, 15, 41, 12, 22, 06, 51, 50, 77, 23, 10, 96, 35, 95, 12, 05, 93
Đặc biệt
39597
Giải nhất
20448
Giải nhì
98375 45648
Giải ba
55850 97079 25197
01795 69588 07835
Giải tư
1913 8015
5241 3912
Giải năm
7722 5706 0051
1050 3377 4923
Giải sáu
710 696 135
Giải bảy
95 12 05 93
Kết quả xổ số Hải Phòng
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 06 tháng 01 năm 2023
70, 08, 79, 82, 93, 06, 35, 42, 31, 44, 54, 75, 77, 83, 84, 64, 32, 81, 16, 73, 87, 86, 57, 75, 66, 10, 21
Đặc biệt
45370
Giải nhất
05808
Giải nhì
84879 98182
Giải ba
24293 04306 89635
00442 69931 82844
Giải tư
0554 4775
4677 9083
Giải năm
9984 2064 0832
5681 4616 1573
Giải sáu
187 486 857
Giải bảy
75 66 10 21
Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 05 tháng 01 năm 2023
91, 10, 58, 67, 35, 98, 53, 91, 35, 57, 25, 12, 26, 34, 78, 41, 16, 11, 97, 30, 65, 96, 16, 65, 61, 91, 27
Đặc biệt
76191
Giải nhất
12810
Giải nhì
11458 74967
Giải ba
71235 86498 02353
79691 79635 03257
Giải tư
6925 4512
5726 7634
Giải năm
3778 8441 9916
1111 9597 6530
Giải sáu
165 396 516
Giải bảy
65 61 91 27
Kết quả xổ số Bắc Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 04 tháng 01 năm 2023
57, 31, 26, 67, 79, 05, 48, 07, 82, 49, 39, 31, 90, 43, 94, 07, 92, 57, 32, 09, 70, 84, 20, 14, 83, 79, 25
Đặc biệt
75757
Giải nhất
40631
Giải nhì
56326 49667
Giải ba
35179 50105 27248
59107 60082 12549
Giải tư
5039 3831
4690 7943
Giải năm
7094 3207 6892
7757 1132 8909
Giải sáu
970 784 420
Giải bảy
14 83 79 25
Kết quả xổ số Quảng Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BA ngày 03 tháng 01 năm 2023
49, 43, 76, 41, 26, 31, 74, 20, 48, 65, 24, 50, 78, 10, 55, 08, 20, 85, 65, 45, 54, 44, 96, 42, 51, 81, 72
Đặc biệt
25649
Giải nhất
31843
Giải nhì
63776 30341
Giải ba
77026 52031 69174
10420 85248 47765
Giải tư
7724 9250
4978 1010
Giải năm
4455 2008 0620
7885 5565 4045
Giải sáu
554 144 596
Giải bảy
42 51 81 72
Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 02 tháng 01 năm 2023
65, 59, 07, 68, 34, 83, 73, 32, 38, 86, 97, 32, 91, 73, 13, 77, 52, 42, 16, 89, 94, 69, 03, 82, 16, 80, 45
Đặc biệt
49265
Giải nhất
43459
Giải nhì
12407 10068
Giải ba
35934 71383 25973
92732 33938 09386
Giải tư
2697 9832
8291 0173
Giải năm
8813 7077 3452
5042 1616 8189
Giải sáu
194 469 503
Giải bảy
82 16 80 45
Kết quả xổ số Thái Bình
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 01 tháng 01 năm 2023
05, 28, 67, 29, 79, 31, 30, 42, 53, 73, 50, 37, 49, 14, 79, 34, 77, 52, 63, 88, 64, 43, 91, 59, 47, 96, 67
Đặc biệt
16705
Giải nhất
76828
Giải nhì
65067 99229
Giải ba
37479 43231 85530
21742 26053 25473
Giải tư
4250 7737
3949 9814
Giải năm
2879 2534 0977
9752 0363 5688
Giải sáu
864 443 591
Giải bảy
59 47 96 67
Kết quả xổ số Nam Định
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 31 tháng 12 năm 2022
91, 35, 60, 47, 47, 09, 05, 73, 73, 83, 35, 89, 20, 73, 89, 29, 75, 60, 27, 72, 85, 85, 79, 62, 85, 91, 30
Đặc biệt
55291
Giải nhất
42135
Giải nhì
01560 07447
Giải ba
87947 62209 40405
52973 41073 79983
Giải tư
1635 5989
0320 2473
Giải năm
7589 5429 2475
9260 6227 8372
Giải sáu
285 185 279
Giải bảy
62 85 91 30
Kết quả xổ số Hải Phòng
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 30 tháng 12 năm 2022
12, 01, 54, 68, 90, 63, 92, 95, 65, 72, 41, 96, 36, 92, 60, 68, 10, 31, 26, 58, 27, 55, 63, 94, 82, 55, 51
Đặc biệt
54112
Giải nhất
93201
Giải nhì
63854 90768
Giải ba
63190 82263 11092
62795 14065 54572
Giải tư
6041 5896
2136 7292
Giải năm
8660 5968 6810
8331 1726 8758
Giải sáu
827 555 563
Giải bảy
94 82 55 51
Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 29 tháng 12 năm 2022
49, 22, 33, 95, 35, 36, 08, 30, 33, 65, 76, 82, 17, 87, 54, 06, 47, 66, 61, 41, 75, 02, 83, 08, 31, 38, 09
Đặc biệt
51849
Giải nhất
67722
Giải nhì
81733 23595
Giải ba
91535 09036 15908
46730 86533 86465
Giải tư
5376 3682
4117 0887
Giải năm
5554 7106 3447
7066 3961 9041
Giải sáu
675 502 883
Giải bảy
08 31 38 09
Kết quả xổ số Bắc Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 28 tháng 12 năm 2022
45, 66, 29, 34, 27, 94, 16, 79, 77, 13, 92, 15, 58, 03, 73, 30, 17, 50, 75, 67, 67, 60, 31, 67, 68, 96, 51
Đặc biệt
55145
Giải nhất
18766
Giải nhì
30529 57234
Giải ba
53627 57194 77416
74079 18677 97813
Giải tư
3192 5315
2058 1403
Giải năm
3873 0030 1317
1550 2575 3167
Giải sáu
167 160 431
Giải bảy
67 68 96 51
Kết quả xổ số Quảng Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BA ngày 27 tháng 12 năm 2022
97, 19, 53, 38, 82, 87, 29, 86, 46, 32, 44, 88, 02, 44, 89, 37, 80, 02, 44, 50, 15, 41, 64, 30, 68, 74, 60
Đặc biệt
97797
Giải nhất
97019
Giải nhì
43753 26438
Giải ba
64682 00587 54529
59186 92346 18732
Giải tư
1044 5088
6902 1744
Giải năm
7189 2337 6880
6802 9544 8850
Giải sáu
315 541 564
Giải bảy
30 68 74 60
Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 26 tháng 12 năm 2022
00, 16, 19, 70, 72, 06, 43, 10, 29, 91, 62, 54, 31, 63, 93, 67, 53, 23, 12, 68, 26, 82, 36, 79, 36, 48, 34
Đặc biệt
03400
Giải nhất
85616
Giải nhì
54319 69470
Giải ba
94472 23306 67943
97010 90629 53791
Giải tư
1662 2354
1631 0863
Giải năm
3393 5667 3553
2023 4912 2568
Giải sáu
626 282 636
Giải bảy
79 36 48 34
Kết quả xổ số Thái Bình
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 25 tháng 12 năm 2022
36, 42, 27, 62, 42, 70, 51, 12, 79, 16, 13, 46, 11, 23, 38, 81, 06, 90, 35, 03, 96, 58, 74, 63, 55, 93, 48
Đặc biệt
95636
Giải nhất
89842
Giải nhì
35227 93162
Giải ba
23542 10870 62151
15812 08979 22616
Giải tư
2113 0846
7111 8523
Giải năm
7438 7181 2406
9790 6235 1703
Giải sáu
396 458 974
Giải bảy
63 55 93 48
Kết quả xổ số Nam Định
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 24 tháng 12 năm 2022
34, 53, 88, 25, 33, 05, 12, 88, 17, 39, 38, 46, 64, 39, 11, 17, 40, 25, 89, 85, 35, 96, 90, 82, 27, 98, 93
Đặc biệt
09534
Giải nhất
70353
Giải nhì
96188 74525
Giải ba
55133 75105 20012
64488 83117 31939
Giải tư
1938 1046
3564 9939
Giải năm
0711 2517 5640
5625 8489 1885
Giải sáu
135 596 390
Giải bảy
82 27 98 93
Kết quả xổ số Hải Phòng
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 23 tháng 12 năm 2022
27, 34, 40, 11, 89, 23, 27, 41, 95, 81, 11, 46, 65, 83, 06, 02, 29, 22, 80, 96, 76, 73, 60, 97, 75, 05, 17
Đặc biệt
33027
Giải nhất
01034
Giải nhì
39440 31211
Giải ba
01389 13823 24827
51841 10995 09281
Giải tư
0511 8646
7365 5683
Giải năm
0906 4002 1629
6322 2180 1096
Giải sáu
776 073 760
Giải bảy
97 75 05 17
Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 22 tháng 12 năm 2022
38, 21, 18, 82, 14, 15, 93, 54, 62, 46, 54, 68, 39, 82, 97, 15, 81, 10, 74, 16, 28, 09, 99, 25, 12, 41, 54
Đặc biệt
65438
Giải nhất
42121
Giải nhì
87418 15982
Giải ba
44814 18615 19793
53954 63062 30946
Giải tư
5054 7868
0339 7982
Giải năm
2297 0115 1781
7410 0374 6716
Giải sáu
328 209 099
Giải bảy
25 12 41 54
Kết quả xổ số Bắc Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 21 tháng 12 năm 2022
62, 64, 37, 08, 17, 69, 01, 18, 60, 87, 37, 19, 34, 45, 71, 14, 64, 55, 38, 82, 26, 12, 38, 28, 82, 39, 64
Đặc biệt
74562
Giải nhất
56264
Giải nhì
52037 84608
Giải ba
89017 79669 76401
40118 02260 81087
Giải tư
2437 8919
6234 5445
Giải năm
4271 1914 3464
2455 0338 1582
Giải sáu
826 312 538
Giải bảy
28 82 39 64
Kết quả xổ số Quảng Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BA ngày 20 tháng 12 năm 2022
48, 38, 91, 05, 45, 56, 52, 29, 15, 99, 73, 12, 60, 00, 60, 21, 07, 74, 86, 36, 13, 73, 03, 34, 83, 78, 28
Đặc biệt
40448
Giải nhất
23038
Giải nhì
99191 45105
Giải ba
85345 38356 73752
98329 05815 10799
Giải tư
0673 8112
2660 1800
Giải năm
5560 4321 2607
5774 1386 5036
Giải sáu
313 373 203
Giải bảy
34 83 78 28
Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 19 tháng 12 năm 2022
30, 49, 98, 27, 62, 52, 95, 98, 35, 21, 45, 73, 59, 24, 20, 18, 96, 99, 09, 70, 67, 20, 72, 57, 28, 92, 03
Đặc biệt
90230
Giải nhất
75249
Giải nhì
09098 85227
Giải ba
24762 98352 73995
42098 25135 80121
Giải tư
6445 5373
4159 6724
Giải năm
8220 3618 6696
1199 5309 6770
Giải sáu
767 420 872
Giải bảy
57 28 92 03
Top keyword: soi cầu mb , du doan xsmb , dự đoán xsmb , du doan xo so mien bac , du doan xs mb , du doán xsmb , xoso minh ngoc , xổ số hà nội , xổ số ha noi , xsmb 30 ngày , xsmb 30 ngay , xsmb30ngay , xo so mien bac 30 ngay , xsmb30 ngày , kết quả xổ số miền bắc hôm nay , kết quả xổ số miên bắc hôm nay , xổ số miền bắc hôm nay , xổ số miên bắc hôm nay , xô sô miên băc hôm nay , xô số miền bắc hôm nay , xổ số miền bắc , kết quả xổ số , ket qua xsmb , ket qua xo so mien bac , ket qua xs mb , xo số miền bắc , kết qua xsmb , xô sô miên băc , xổ số miên bắc , xổ số miền băc , xo so , xổ số , xô số , xôso , xổ sô , xstd , kết quả xổ số miền bắc , kết quả xổ số miên bắc , kếtquảxổ sốmiềnbắc , xsmn , xổ số miền nam , sxmn , kqxs , xổ số miền nam hôm nay , xổ số hôm nay , xo so mien nam , kqxsmn , xs mn , xô số miền nam , xs kt , xo số miền nam , kq xs , xô số hôm nay , xo số mien nam , xỗ số miền nam , xo số miền nam hôm nay , xổ so hôm nay , sxmb , xổ số miền trung , xổ số miền trung hôm nay , xs mt , xô sô miên trung hôm nay , xsmb , kqxsmb , xs mb , xổ số miền bac , kq xsmb , xổ số mien bac , xổ so miền bắc , xs minh ngọc , xsmb thu 6 , xsmb thứ 6 , xs mega , xs bd , xs vl , xo so mien bac thu 6 , xosome , sổ kết quả , quay thử xổ số miền nam , dudoan xsmn , du đoán xsmn , xổ số vietlott , soi cầu , xổ số cần thơ , dự đoán kết quả xổ số siêu chính xác hôm nay , du đoán kết quả xổ số siêu chính xác hôm nay , soi cau du doan xsmb chinh xac 100 , xo so me , xs vietlott , xổ số khánh hòa , xổ số gia lai , xổ số đắk lắk , xổ số bạc liêu , xổ số bình định , xổ số đà nẵng , trực tiếp xổ số miền nam , xsmn thứ 4 , xổ số đồng nai , xổ số thủ đô , dự đoán xổ số miền nam , xổ số miền nam thứ ba , xổ số miền nam trực tiếp , trực tiếp xổ số miền bắc , truc tiếp xổ số miền bắc , xổ số miền bắc trực tiếp , trực tiếp kết quả xổ số miền bắc , trục tiếp kết quả xổ số miền bắc , xổ số miền nam minh ngọc , soi cầu miền bắc , dự đoán xổ số miền bắc , xổ số đại phát , soi cau xo so mien bac , soi cau xs mb , xs bl , xs st , quay thử xổ số miền bắc , thống kê kết quả xổ số miền bắc 100 ngày , xổ số tiền giang , thống kê xổ số miền bắc , truc tiep xsmb , truc tiep xo so mien bac , trưc tiêp xsmb , truc tiếp xsmb , tructiep xsmb , xổ số trực tiếp miền bắc , xổ số bến tre , dd xsmb , xổ số long an , xổ số miền bắc 100 ngày , xsmn thứ 2 , xsmn thu2 , xổ số miền bắc hàng tuần , xổ số miền bắc hàng ngày , xổ số vũng tàu , xổ số miền bắc 30 ngày , xổ số miền nam chủ nhật , xổ số miền nam thứ 6 , xổ số trực tiếp , xổ số miền nam thứ 7 , kết quả xổ số mb , xổ số miền nam thứ 2 , xổ số trực tiếp miền nam , xổ số miền nam thứ tư hàng tuần , xổ số minh ngọc miền nam , xổ số đồng tháp , xổ số trực tiếp hôm nay , xổ số thành phố , xổ số miền bắc thứ sáu hàng tuần , xổ số miền , xổ số miền bắc hôm quả , xổ số tây ninh , xổ số hà nội hôm nay , xsmb truc tiep , xsmb trực tiếp , xổ số miền nam thứ hai , xổ số miền bắc thứ ba , xổ số ba miền , xổ số miền bắc ngày hôm nay , xổ số miền bắc thứ ba hàng tuần , xổ số vĩnh long , xổ số vinh long , xs mien bac , xs mien bắc , xổ số đài bắc , xổ số miền bắc hôm qua , xổ số miền bắc hom qua , xổ số phú yên , ket qua xo so , so xo mien bac , kết quả xsmb , ket qua so xo , ket qua so xo mien bac , xsmn kết quả xổ số miền nam , xo so mien bac hom nay , sổ xô miên bắc hôm nay , kết quả xổ số kiến thiết miền bắc , xs mb hom nay , so xo mien bắc , số xo mien bac , kết qua xo so , ket qua xo số , xổ số kiến thiết miền bắc , kqxs miền bắc , xsmb hôm nay , miền bắc , xổ số kiến thiết miền bắc hôm nay , xsmb xsmn kết quả xổ số miền bắc hôm nay , xổ số hôm nay miền bắc , xsktmb , xskt miền bắc , xs dt , xs mb hôm nay , kqxs mien bắc , xsmbhom nay , xsmb xsmn kết quả xổ số miền bac hôm nay , so xo , xs bt , xổ số mb , kqxs miền nam , kqxs mien nam , ket qua xs mien nam , xo số mb , xo sô mb , xosomienbac , kqxs mien bac , xoso mien bac , xổ số kiên giang , kết quả xổ số miền nam , so xo mien nam , xo so hom nay , số miền nam , xs hom nay , xổ số bình dương , xsmn hom nay , xsmn sxmn kết quả xố số miền nam hôm nay , xổ số sóc trăng , xổ số trà vinh , kết quả xổ số miền nam hôm nay , xổ số chiều nay , xổ số cà mau , xstt , xs mien nam , xổ số kiến thiết miền nam , kết quả xổ số hôm nay , xổ số hồ chí minh , xổ số kiến thiết , ket qua xo so mien nam , xổ số miền nam hôm qua , xổ số miền nam ngày hôm nay , sxmn hôm nay , xo so mn , xs3m , xshom nay , kqsxmn , xổ số ba đài , xskt hôm nay , xosomiennam , xổ số kiến thiết hôm nay , xổ số bình phước , xsbth , xs dn , xs vt , xs tg , xs tn , xskt miền nam , xs ag , xs mn hom nay , xoso mien nam , xổ số hcm , xs bth , số xo mien nam , xsmn sxmn kết quả xổ số miền nam hôm nay , xs kt hôm nay , kết quả xo so mien nam , kết quả xố số hôm nay , kết quả xổ số miền trung , xo so mien trung , so xo mien trung , xs mien trung , kết quả xổ số miền trung hôm nay , xs daklak , xs mtrung , xo so miền trung , xskt mien trung , kq xs mt , xs đăk lăk , sốmientrung , số miền bắc , kết quả xổ số miền bắc ngày hôm nay , kết quả xổ số xsmb , kqxs 30 ngày , kqxsmb hôm nay , kết quả xổ số miền bắc hôm qua , kqxs 30 ngay , sốmienbac , kq xsmb hôm nay , kqxsmb 30 ngày , du doan xsmn , xổ số an giang , xổ số quảng ngãi , xsmb 30 , xsmn thứ 5 , xsmn thứ 6 , quay thu xsmb , soi cau mn , xổ số kon tum , xsmn thứ 7 , xsmn thứ 3 , xsmb 90 ngày , quay thu xsmn , du doan mb , xsmb thu 4 , xsmb thứ 7 , xsmb thu 5 , xổ số minh ngọc hôm nay , xổ số miền bắc thứ hai hàng tuần , xsmb thu 2 , xổ số miền bắc thứ bảy hàng tuần , xổ số miền bắc chủ nhật hàng tuần , xsmn chủ nhật , xổ số hậu giang , xổ số miền bắc thứ tư hàng tuần , xsmb thứ 5 , xổ số đà lạt , xsmb thứ 3 , xsmn thu 6 , xsmb thu 3 , xổ số miền bắc thứ năm hàng tuần , xsmb minh ngoc , xsmb thu 7 , xs khanh hoa , xsmn thu 7 , xs gia lai , xsmn cn , xsmb thứ 4 , xsmb cn , ketquanet , kết quả xổ số miền bắc 30 ngày , xổ số bình thuận , xs da nang , xsmb thứ 2 , xổ số miền nam thứ 3 , xổ số miền bắc chủ nhật , xs kon tum , xsgl , xổ số miền nam thứ sáu hàng tuần , xổ số miền nam thứ tư , xổ số miền nam thứ ba hàng tuần , xổ số miền bắc minh ngọc , xổ số miền nam chủ nhật hàng tuần , xổ số miền nam thứ năm hàng tuần , quay thu mn , xổ số miền bắc thứ bảy , xổ số miền nam thứ bảy hàng tuần , xổ số miền nam thứ hai hàng tuần , xổ số miền bắc thứ hai , xổ số quảng bình , xổ số miền bắc thứ tư , xổ số miền bắc thứ sáu , xổ số miền nam thứ bảy , kết quả xổ số 30 ngày , xổ số 3 miền , xổ số chủ nhật hàng tuần , xổ số miền nam thứ năm , xổ số miền bắc thứ năm , dự đoán xổ số miền trung , ket qua xsmb 30 ngay , xổ số ninh thuận , quay thử xsmb , xổ số miền nam thứ sáu , xổ số thứ tư hàng tuần , thong ke xsmb , kết quả xsmb 30 ngày , xổ số thứ hai hàng tuần , xổ số thứ năm hàng tuần , xổ số thứ bảy hàng tuần , xổ số thứ ba hàng tuần , xsmb 200 ngày , thống kê xsmb , xổ số thứ sáu hàng tuần , xs binh dinh , xsbdi , kqxs minh ngoc , xsmb chu nhat , xstd 30 , soi cầu 666 , xổ số 30 ngày , xsmb chủ nhật , thống kê kết quả xổ số miền bắc , xsmb 90 ngay , xs quang ngai , xsmb 30 ngày gần nhất , dự đoán xsmb minh ngọc , dự đoán xsmb win2888 , truc tiep xsmn , xsmt thứ 2 , xsmb t7 , xsmn t4 , xsmb 200 ngay , soi cau wap , xsmb30 , xsmb minh ngọc , xs khánh hòa , xsmb 100 ngay , xo so phu yen , xsmn thu5 , xsmb 100 ngày , xo so binh dinh , xsmnthu4 , du doan xs , kqxs minh ngọc , xo so quang ngai , xsmnthu3 , xs py , xsmn thu4 , xsmn 30 ngay , soi cau xsmb win2888 , xs gl , xsmn thu6 , xsmnthu5 , xsmb thu3 , xs khánh hoà , xs qng , xstd30 , dự đoán mb , xsmbthu3 , xs hg , trực tiếp xsmn , xs dl , xs mb t7 , xs mn thu 7 , xs mn thu 5 , du doan xsmb win2888 , ket qua xo so mien bac 30 ngay , quay thu xs mb , xs mn thu 3 , xs mn thu 2 , xs mn thu 6 , xs mb thu 4 , xs mb cn , xs mn thu 4 , du doan xsmb minh ngoc , xs binh đinh , xo so mien bac thu 5 , xs mb thu 2 , xs mb chu nhat , dự đoán mn , quay thu xs mn , quay thu xo so mien bac , xs mt thu 2 , xs mn cn , xs khanh hòa , xs mn minh ngoc , thong ke xs mb , xs khanh hoà , dự đoán xsmb minh ngoc , dudoan mn , du đoán mb , xs truc tiep , xs trực tiếp , xs truc tiếp , max 3d , max3d , xsglai , xsmn t7 , số kết quả , xs g lai , xs mn t7 , ket qua vietlott , ket quả vietlott , kết quả vietlott , sosomienbac , kq vietlott , xổ số vietlott hôm nay , vietlott hôm nay , xs tv , xsmchung , dự đoán giải đặc biệt ngày mai , xo so online , dò vé số , dự đoán xổ số , xổ số hà nội trực tiếp , dự đoán kết quả xổ số miền bắc , xổ số me , xổ số mẹ , xô sô me , xổ số miền bắc trực tiếp hôm nay , trực tiếp xổ số miền bắc hôm nay , xổ số ba miền hôm nay , quay thử xổ số miền bắc hôm nay , trực tiếp xổ số miền nam hôm nay , kết quả xổ số vietlott , xổ số cần thơ hôm nay , soi cầu dự đoán xổ số miền bắc hôm nay , kết quả xổ số vietlott hôm nay , dự đoán kết quả xổ số , dự đoán kết quả xổ số miền bắc hôm nay , du đoán kết quả xổ số miền bắc hôm nay , soi cầu xổ số , dự đoán xổ số miền bắc hôm nay , xổ số miền nam trực tiếp hôm nay , trực tiếp kết quả xổ số miền nam , kết quả xổ số trực tiếp miền nam , dư đoán xổ số miền bắc hôm nay , du đoán xổ số miền bắc hôm nay , xổ số trực tiếp miền nam hôm nay , trực tiếp kết quả xổ số miền bắc hôm nay , trực tiếp xổ số hôm nay , soi cầu miền bắc hôm nay , dự đoán xổ số miền trung chính xác 100 , trực tiếp miền bắc , xổ số miền bắc hôm nay trực tiếp , truc tiep kết quả xổ số miền bắc hôm nay , tra cứu kết quả xổ số miền bắc , xs dien toan , xsdientoan , dự đoán xổ số miền nam hôm nay , nữ streamer , simmy bị bệnh gì , nữ streamer free fire , streamer phàm phàm , streamer lộ hàng , mèo 2k4 liên quân ăn kem , mèo simmy bị bệnh gì , streamer nữ , streamer padak , streamer thảo anh , streamer hàn , nu streamer free fire , streamer hàn quốc , simmy bị bệnh , nu streamer , phàm phàm streamer , da hee streamer , streamer da hee , mèo simmy bị bệnh , streamer nu , streamer phàm , streamer lột đồ , streamer han quoc , streamer gợi cảm , streamer mặc bikini , streamer lau mồ hôi , nữ streamer cho con bú
Copyright by XoSo88.info (chạy thử nghiệm)