Sổ kết quả xổ số miền Bắc

Từ ngày (Ngày/Tháng/Năm) Đến ngày:

Kết quả xổ số miền bắc

Sổ kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 28 tháng 05 năm 2023
59, 85, 39, 89, 24, 28, 74, 26, 91, 83, 81, 37, 87, 77, 27, 76, 18, 48, 20, 67, 72, 13, 56, 71, 50, 32, 80
Đặc biệt
79459
Giải nhất
32985
Giải nhì
36739 28089
Giải ba
00824 84828 31874
10126 29991 97383
Giải tư
9781 9537
5387 9377
Giải năm
7327 8876 8618
0448 3320 6967
Giải sáu
972 313 256
Giải bảy
71 50 32 80
Sổ kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 27 tháng 05 năm 2023
37, 44, 33, 54, 46, 79, 88, 19, 75, 19, 64, 67, 11, 81, 98, 40, 62, 01, 25, 43, 49, 91, 24, 76, 31, 54, 45
Đặc biệt
96237
Giải nhất
71344
Giải nhì
42533 09954
Giải ba
96746 15579 95688
52419 28175 26519
Giải tư
6364 8867
3211 1681
Giải năm
1698 8940 8762
7901 5425 2843
Giải sáu
849 191 024
Giải bảy
76 31 54 45
Sổ kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 26 tháng 05 năm 2023
91, 47, 25, 16, 39, 72, 20, 39, 86, 36, 13, 56, 51, 10, 08, 95, 48, 10, 63, 55, 88, 03, 42, 53, 31, 11, 03
Đặc biệt
36191
Giải nhất
12247
Giải nhì
74125 55916
Giải ba
50939 18172 11720
73339 73686 22536
Giải tư
1413 7656
2151 9010
Giải năm
3208 7195 4948
3210 9463 0955
Giải sáu
188 203 342
Giải bảy
53 31 11 03
Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 25 tháng 05 năm 2023
19, 32, 00, 49, 84, 81, 51, 86, 77, 08, 37, 02, 43, 56, 21, 32, 00, 87, 91, 00, 69, 15, 84, 67, 74, 96, 89
Đặc biệt
20319
Giải nhất
70232
Giải nhì
29500 71249
Giải ba
16884 99881 28251
71786 97777 82108
Giải tư
7537 2802
9443 3856
Giải năm
2521 5532 2000
7987 9291 0000
Giải sáu
369 815 984
Giải bảy
67 74 96 89
Sổ kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 24 tháng 05 năm 2023
66, 76, 45, 41, 04, 94, 44, 16, 96, 52, 85, 74, 62, 64, 54, 67, 87, 01, 17, 72, 73, 40, 64, 80, 87, 95, 63
Đặc biệt
19966
Giải nhất
59476
Giải nhì
65345 58041
Giải ba
20304 95694 17344
72216 32696 67352
Giải tư
1785 1474
3062 2264
Giải năm
5454 4067 9087
2101 9117 9472
Giải sáu
073 840 164
Giải bảy
80 87 95 63
Sổ kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng : THỨ BA ngày 23 tháng 05 năm 2023
72, 66, 90, 21, 95, 16, 82, 47, 19, 89, 40, 07, 57, 67, 51, 91, 30, 01, 30, 08, 82, 90, 58, 61, 27, 17, 44
Đặc biệt
95972
Giải nhất
02366
Giải nhì
43590 56621
Giải ba
19195 14216 52782
53347 92819 99789
Giải tư
0740 6907
5957 8967
Giải năm
4851 8691 5830
7301 6230 3908
Giải sáu
882 890 258
Giải bảy
61 27 17 44
Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 22 tháng 05 năm 2023
54, 61, 17, 04, 97, 40, 53, 59, 14, 07, 92, 27, 93, 38, 43, 09, 63, 84, 57, 09, 90, 19, 82, 50, 34, 15, 65
Đặc biệt
32754
Giải nhất
68161
Giải nhì
72017 98904
Giải ba
94697 94740 93753
55459 01414 23607
Giải tư
5492 5227
1493 2338
Giải năm
9643 0709 9863
5784 8757 8109
Giải sáu
890 019 282
Giải bảy
50 34 15 65
Sổ kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 21 tháng 05 năm 2023
97, 64, 40, 05, 66, 77, 49, 54, 05, 96, 41, 97, 93, 75, 42, 21, 42, 90, 43, 21, 33, 13, 29, 39, 70, 76, 50
Đặc biệt
45297
Giải nhất
72064
Giải nhì
86140 42405
Giải ba
12766 10977 02349
28754 38605 04496
Giải tư
2441 4197
6793 6975
Giải năm
2742 8421 5142
4290 9043 7521
Giải sáu
733 013 729
Giải bảy
39 70 76 50
Sổ kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 20 tháng 05 năm 2023
52, 77, 67, 88, 83, 97, 83, 34, 95, 57, 45, 74, 79, 57, 01, 37, 30, 34, 79, 62, 56, 70, 77, 99, 33, 04, 27
Đặc biệt
70452
Giải nhất
64077
Giải nhì
44767 24888
Giải ba
25683 81997 59483
16534 45895 15457
Giải tư
0445 1674
9879 7857
Giải năm
1901 4137 7930
4334 1079 9162
Giải sáu
956 370 377
Giải bảy
99 33 04 27
Sổ kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 19 tháng 05 năm 2023
17, 50, 33, 91, 56, 57, 56, 11, 87, 89, 51, 52, 15, 86, 06, 31, 02, 63, 86, 71, 87, 78, 12, 56, 36, 66, 29
Đặc biệt
22317
Giải nhất
14150
Giải nhì
33733 51891
Giải ba
82756 21657 15856
86311 41587 54889
Giải tư
4351 1152
9815 0486
Giải năm
4906 9531 2902
2863 2086 1971
Giải sáu
187 478 712
Giải bảy
56 36 66 29
Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 18 tháng 05 năm 2023
32, 43, 19, 32, 56, 82, 27, 62, 41, 32, 52, 16, 28, 53, 72, 28, 21, 37, 72, 81, 90, 54, 31, 18, 67, 99, 70
Đặc biệt
22632
Giải nhất
63943
Giải nhì
01119 19532
Giải ba
76856 89482 64227
00562 01641 85632
Giải tư
7352 8616
7828 8053
Giải năm
5572 8328 8721
7637 2872 6281
Giải sáu
990 054 631
Giải bảy
18 67 99 70
Sổ kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 17 tháng 05 năm 2023
49, 36, 54, 24, 41, 00, 72, 53, 93, 13, 76, 00, 12, 52, 39, 30, 44, 41, 18, 28, 79, 49, 13, 26, 42, 38, 28
Đặc biệt
67949
Giải nhất
88636
Giải nhì
86754 64824
Giải ba
05541 89700 53672
75653 39193 12213
Giải tư
8776 3400
4612 5452
Giải năm
9839 4330 3544
6841 1618 1628
Giải sáu
979 049 813
Giải bảy
26 42 38 28
Sổ kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng : THỨ BA ngày 16 tháng 05 năm 2023
31, 59, 92, 84, 41, 39, 79, 02, 38, 80, 99, 70, 94, 13, 58, 31, 82, 14, 51, 30, 08, 78, 41, 63, 37, 82, 49
Đặc biệt
19031
Giải nhất
78859
Giải nhì
78392 19184
Giải ba
08741 22539 53479
89302 45138 93780
Giải tư
6799 1870
9094 5813
Giải năm
5658 5031 1982
9514 0651 7630
Giải sáu
208 378 741
Giải bảy
63 37 82 49
Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 15 tháng 05 năm 2023
56, 62, 87, 80, 38, 61, 01, 00, 30, 18, 20, 44, 38, 93, 53, 02, 58, 32, 87, 06, 07, 95, 42, 53, 71, 80, 05
Đặc biệt
90956
Giải nhất
63262
Giải nhì
56387 17280
Giải ba
55838 87861 81301
12200 75630 88618
Giải tư
2320 0344
4038 5493
Giải năm
1853 5302 2858
0332 3887 9106
Giải sáu
107 095 442
Giải bảy
53 71 80 05
Sổ kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 14 tháng 05 năm 2023
53, 70, 43, 23, 07, 48, 99, 56, 23, 48, 96, 64, 07, 43, 36, 53, 17, 67, 79, 96, 54, 12, 08, 76, 52, 85, 51
Đặc biệt
67753
Giải nhất
19470
Giải nhì
84443 50523
Giải ba
48507 10048 72799
01556 83623 77648
Giải tư
4096 6164
8307 8743
Giải năm
6036 2853 0517
5167 2679 3096
Giải sáu
454 812 208
Giải bảy
76 52 85 51
Kết quả xổ số Nam Định
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 13 tháng 05 năm 2023
49, 03, 05, 22, 12, 33, 47, 93, 74, 15, 96, 91, 81, 43, 15, 68, 75, 44, 36, 68, 09, 21, 97, 68, 90, 08, 10
Đặc biệt
19949
Giải nhất
70603
Giải nhì
83105 86922
Giải ba
04612 77933 98947
17393 21474 09615
Giải tư
4996 8991
7581 3443
Giải năm
2415 2468 9975
7844 5836 7768
Giải sáu
209 521 997
Giải bảy
68 90 08 10
Kết quả xổ số Hải Phòng
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 12 tháng 05 năm 2023
02, 41, 14, 92, 76, 18, 18, 70, 01, 40, 10, 84, 03, 57, 45, 44, 97, 81, 50, 90, 31, 30, 71, 43, 75, 65, 00
Đặc biệt
84102
Giải nhất
12141
Giải nhì
03914 59392
Giải ba
89476 73718 53418
26470 04401 87540
Giải tư
9810 7384
5603 4657
Giải năm
1245 1444 2197
7581 5850 1090
Giải sáu
531 230 371
Giải bảy
43 75 65 00
Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 11 tháng 05 năm 2023
34, 88, 06, 59, 27, 53, 16, 69, 74, 90, 84, 36, 66, 49, 38, 64, 75, 41, 40, 58, 60, 97, 71, 55, 78, 73, 80
Đặc biệt
63134
Giải nhất
66488
Giải nhì
83106 50659
Giải ba
64327 85253 06416
70969 92174 48990
Giải tư
8984 4436
1466 5849
Giải năm
8638 1964 7075
3741 1240 4458
Giải sáu
860 897 971
Giải bảy
55 78 73 80
Kết quả xổ số Bắc Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 10 tháng 05 năm 2023
96, 84, 79, 25, 67, 02, 64, 46, 50, 79, 09, 51, 35, 84, 56, 59, 49, 27, 02, 59, 56, 91, 91, 05, 43, 19, 84
Đặc biệt
97996
Giải nhất
66184
Giải nhì
81579 19025
Giải ba
25267 82002 34364
80746 09850 02979
Giải tư
5509 2451
3535 0484
Giải năm
9156 1859 0249
6927 7902 2659
Giải sáu
556 891 491
Giải bảy
05 43 19 84
Kết quả xổ số Quảng Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BA ngày 09 tháng 05 năm 2023
46, 38, 52, 68, 08, 88, 67, 83, 59, 70, 23, 71, 78, 94, 67, 42, 42, 27, 26, 65, 21, 54, 60, 30, 25, 64, 14
Đặc biệt
58546
Giải nhất
87138
Giải nhì
70752 46168
Giải ba
96208 31488 86067
22183 37859 54970
Giải tư
5523 1471
7978 9994
Giải năm
2767 1142 9742
9327 1226 7965
Giải sáu
921 554 160
Giải bảy
30 25 64 14
Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 08 tháng 05 năm 2023
81, 61, 32, 16, 97, 71, 84, 62, 48, 84, 36, 45, 36, 83, 62, 00, 71, 55, 93, 40, 41, 09, 44, 21, 92, 26, 62
Đặc biệt
44481
Giải nhất
08861
Giải nhì
02832 00516
Giải ba
79797 97171 25884
01962 05448 08284
Giải tư
6836 5645
2536 8583
Giải năm
3262 5900 6671
7555 0793 2640
Giải sáu
441 909 144
Giải bảy
21 92 26 62
Kết quả xổ số Thái Bình
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 07 tháng 05 năm 2023
60, 43, 10, 65, 98, 40, 99, 40, 67, 35, 13, 36, 31, 24, 84, 36, 37, 03, 60, 16, 87, 68, 21, 95, 86, 64, 42
Đặc biệt
88060
Giải nhất
04143
Giải nhì
28610 84265
Giải ba
13198 37540 14699
88940 74267 27235
Giải tư
3713 8736
2531 9024
Giải năm
3384 1936 9737
4003 8660 1216
Giải sáu
887 368 121
Giải bảy
95 86 64 42
Kết quả xổ số Nam Định
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 06 tháng 05 năm 2023
04, 27, 22, 37, 16, 74, 00, 62, 68, 06, 11, 58, 60, 25, 51, 19, 27, 35, 97, 12, 38, 42, 08, 16, 26, 19, 62
Đặc biệt
02904
Giải nhất
87627
Giải nhì
84022 69837
Giải ba
43316 26074 17200
07162 44168 45606
Giải tư
6611 3858
7560 8625
Giải năm
7551 8919 0927
7435 4397 8312
Giải sáu
438 142 508
Giải bảy
16 26 19 62
Kết quả xổ số Hải Phòng
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 05 tháng 05 năm 2023
47, 46, 78, 58, 94, 60, 92, 45, 54, 55, 11, 27, 42, 36, 55, 61, 59, 42, 87, 26, 32, 24, 34, 16, 14, 72, 39
Đặc biệt
82647
Giải nhất
95546
Giải nhì
39378 98658
Giải ba
97994 13760 07192
61645 91254 34455
Giải tư
5511 4527
0642 4236
Giải năm
0155 7861 2259
0242 1787 5726
Giải sáu
432 624 534
Giải bảy
16 14 72 39
Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 04 tháng 05 năm 2023
18, 24, 36, 97, 49, 10, 61, 00, 42, 67, 77, 22, 28, 83, 77, 11, 68, 60, 00, 06, 61, 96, 53, 87, 35, 49, 42
Đặc biệt
81918
Giải nhất
25824
Giải nhì
12136 10697
Giải ba
61949 33310 79061
22400 85742 85067
Giải tư
1177 4922
6028 9883
Giải năm
4177 1011 8968
3260 7500 7006
Giải sáu
561 096 553
Giải bảy
87 35 49 42
Kết quả xổ số Bắc Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 03 tháng 05 năm 2023
76, 35, 65, 61, 90, 32, 90, 28, 20, 55, 00, 62, 93, 59, 12, 61, 13, 29, 89, 76, 80, 37, 06, 67, 28, 41, 12
Đặc biệt
85576
Giải nhất
51335
Giải nhì
81665 42261
Giải ba
02390 74032 02490
49728 77920 86355
Giải tư
6100 4962
8993 4459
Giải năm
5312 8561 7613
8129 8389 1776
Giải sáu
880 237 406
Giải bảy
67 28 41 12
Kết quả xổ số Quảng Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BA ngày 02 tháng 05 năm 2023
65, 56, 08, 43, 77, 30, 57, 08, 60, 02, 66, 81, 88, 69, 44, 08, 98, 86, 18, 93, 73, 70, 21, 70, 61, 52, 02
Đặc biệt
00865
Giải nhất
40456
Giải nhì
42008 20843
Giải ba
65177 77430 46157
48808 12760 42502
Giải tư
2066 1981
7988 5669
Giải năm
1644 6108 7298
4086 4818 6593
Giải sáu
473 470 221
Giải bảy
70 61 52 02
Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 01 tháng 05 năm 2023
20, 80, 47, 89, 52, 18, 22, 01, 98, 80, 58, 06, 12, 88, 91, 48, 65, 48, 94, 71, 89, 74, 16, 84, 00, 14, 58
Đặc biệt
61820
Giải nhất
92980
Giải nhì
75547 22089
Giải ba
48152 67318 78622
65301 40398 81980
Giải tư
3658 6406
0212 2988
Giải năm
4791 9748 1765
2248 3694 0371
Giải sáu
389 974 716
Giải bảy
84 00 14 58
Kết quả xổ số Thái Bình
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 30 tháng 04 năm 2023
19, 62, 38, 37, 83, 06, 76, 83, 46, 86, 89, 38, 01, 78, 68, 06, 65, 84, 13, 40, 27, 11, 63, 50, 70, 88, 22
Đặc biệt
90819
Giải nhất
14462
Giải nhì
46938 76537
Giải ba
64883 87706 17676
03683 13446 65386
Giải tư
6589 1038
8701 2478
Giải năm
2368 5706 7865
8484 1913 5540
Giải sáu
027 311 663
Giải bảy
50 70 88 22
Kết quả xổ số Nam Định
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 29 tháng 04 năm 2023
39, 91, 98, 64, 82, 56, 05, 24, 35, 62, 60, 06, 70, 55, 45, 30, 52, 90, 07, 24, 23, 03, 19, 91, 31, 29, 21
Đặc biệt
54639
Giải nhất
71291
Giải nhì
41698 59064
Giải ba
63882 53656 95705
24224 25635 22662
Giải tư
8260 0406
4970 2455
Giải năm
1445 6930 6352
4790 5507 1824
Giải sáu
123 603 919
Giải bảy
91 31 29 21
Kết quả xổ số Hải Phòng
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 28 tháng 04 năm 2023
96, 57, 60, 28, 26, 85, 31, 67, 64, 70, 12, 85, 50, 19, 20, 00, 31, 62, 53, 99, 93, 08, 10, 24, 38, 96, 66
Đặc biệt
13196
Giải nhất
47757
Giải nhì
75260 25528
Giải ba
62526 11485 39031
20967 51864 02270
Giải tư
8012 6085
1150 4819
Giải năm
0020 6500 1331
3462 5653 8899
Giải sáu
993 308 910
Giải bảy
24 38 96 66
Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 27 tháng 04 năm 2023
55, 79, 73, 24, 38, 86, 70, 95, 73, 64, 84, 57, 41, 74, 45, 43, 93, 32, 90, 27, 68, 70, 65, 74, 02, 50, 16
Đặc biệt
80755
Giải nhất
28579
Giải nhì
97673 33524
Giải ba
85938 05886 47570
39895 91973 30964
Giải tư
5084 4957
4141 7474
Giải năm
2445 9443 4893
8832 2490 7827
Giải sáu
068 670 765
Giải bảy
74 02 50 16
Kết quả xổ số Bắc Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 26 tháng 04 năm 2023
75, 22, 41, 68, 89, 56, 87, 00, 42, 97, 17, 48, 45, 11, 06, 55, 11, 03, 45, 26, 48, 30, 95, 17, 60, 41, 90
Đặc biệt
89675
Giải nhất
47122
Giải nhì
87741 90868
Giải ba
67189 59356 20187
85300 27642 74897
Giải tư
4117 8648
2445 1811
Giải năm
3606 9255 9511
2703 6045 1826
Giải sáu
148 330 095
Giải bảy
17 60 41 90
Kết quả xổ số Quảng Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BA ngày 25 tháng 04 năm 2023
83, 09, 29, 88, 27, 81, 15, 57, 73, 44, 50, 42, 38, 86, 06, 35, 98, 17, 55, 70, 11, 70, 29, 06, 58, 25, 66
Đặc biệt
85483
Giải nhất
95809
Giải nhì
40929 91988
Giải ba
44027 49981 53615
12157 65973 10644
Giải tư
6550 6342
6838 1286
Giải năm
6306 7235 4898
4217 4655 9170
Giải sáu
711 370 029
Giải bảy
06 58 25 66
Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 24 tháng 04 năm 2023
05, 09, 21, 02, 11, 81, 46, 29, 53, 86, 15, 75, 73, 03, 83, 81, 30, 26, 79, 51, 47, 74, 70, 48, 86, 10, 63
Đặc biệt
42105
Giải nhất
06909
Giải nhì
54521 44002
Giải ba
05311 76581 98146
75329 02653 37386
Giải tư
8315 2375
1673 0403
Giải năm
2683 9581 3630
3726 0379 1451
Giải sáu
347 874 370
Giải bảy
48 86 10 63
Kết quả xổ số Thái Bình
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 23 tháng 04 năm 2023
79, 48, 14, 95, 92, 38, 76, 42, 63, 82, 31, 96, 62, 88, 28, 25, 37, 39, 15, 51, 88, 51, 61, 06, 16, 53, 35
Đặc biệt
71679
Giải nhất
11948
Giải nhì
89314 26195
Giải ba
31992 01338 97876
72042 28863 33582
Giải tư
6431 1496
3962 2888
Giải năm
4428 9325 3137
9739 8915 0551
Giải sáu
388 551 461
Giải bảy
06 16 53 35
Kết quả xổ số Nam Định
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 22 tháng 04 năm 2023
52, 39, 52, 97, 63, 31, 42, 69, 53, 52, 43, 71, 24, 01, 77, 32, 08, 51, 03, 61, 61, 24, 34, 23, 97, 41, 22
Đặc biệt
64652
Giải nhất
14539
Giải nhì
92652 95297
Giải ba
95663 75831 78042
71169 20553 16952
Giải tư
1443 5271
6924 9301
Giải năm
1177 8032 9908
2351 6303 1361
Giải sáu
261 724 234
Giải bảy
23 97 41 22
Kết quả xổ số Hải Phòng
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 21 tháng 04 năm 2023
14, 97, 17, 01, 29, 60, 21, 53, 46, 05, 48, 89, 19, 07, 39, 19, 91, 75, 53, 16, 62, 36, 36, 94, 07, 65, 97
Đặc biệt
47914
Giải nhất
60797
Giải nhì
59717 14501
Giải ba
34329 85460 96221
89853 40346 68305
Giải tư
3448 1189
9419 1707
Giải năm
4739 7719 4691
4875 9253 2716
Giải sáu
562 636 836
Giải bảy
94 07 65 97
Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 20 tháng 04 năm 2023
23, 47, 87, 60, 14, 72, 11, 39, 67, 29, 47, 38, 78, 41, 91, 86, 21, 48, 59, 17, 31, 35, 23, 00, 46, 30, 93
Đặc biệt
24623
Giải nhất
35847
Giải nhì
45787 01860
Giải ba
60014 43972 03011
92939 16867 88829
Giải tư
9147 8938
7278 4241
Giải năm
5191 7286 3721
1848 9359 8717
Giải sáu
331 135 823
Giải bảy
00 46 30 93
Kết quả xổ số Bắc Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 19 tháng 04 năm 2023
85, 00, 03, 15, 57, 17, 14, 75, 13, 84, 14, 50, 36, 17, 80, 49, 01, 13, 52, 95, 77, 90, 48, 99, 88, 52, 04
Đặc biệt
46285
Giải nhất
47600
Giải nhì
89103 41915
Giải ba
35857 82917 07914
80475 55113 18084
Giải tư
6314 7550
9636 4717
Giải năm
9880 7949 0301
6813 5152 5895
Giải sáu
877 990 348
Giải bảy
99 88 52 04
Top keyword: soi cầu mb , du doan xsmb , dự đoán xsmb , du doan xo so mien bac , du doan xs mb , du doán xsmb , xoso minh ngoc , xổ số hà nội , xổ số ha noi , xsmb 30 ngày , xsmb 30 ngay , xsmb30ngay , xo so mien bac 30 ngay , xsmb30 ngày , kết quả xổ số miền bắc hôm nay , kết quả xổ số miên bắc hôm nay , xổ số miền bắc hôm nay , xổ số miên bắc hôm nay , xô sô miên băc hôm nay , xô số miền bắc hôm nay , xổ số miền bắc , kết quả xổ số , ket qua xsmb , ket qua xo so mien bac , ket qua xs mb , xo số miền bắc , kết qua xsmb , xô sô miên băc , xổ số miên bắc , xổ số miền băc , xo so , xổ số , xô số , xôso , xổ sô , xstd , kết quả xổ số miền bắc , kết quả xổ số miên bắc , kếtquảxổ sốmiềnbắc , xsmn , xổ số miền nam , sxmn , kqxs , xổ số miền nam hôm nay , xổ số hôm nay , xo so mien nam , kqxsmn , xs mn , xô số miền nam , xs kt , xo số miền nam , kq xs , xô số hôm nay , xo số mien nam , xỗ số miền nam , xo số miền nam hôm nay , xổ so hôm nay , sxmb , xổ số miền trung , xổ số miền trung hôm nay , xs mt , xô sô miên trung hôm nay , xsmb , kqxsmb , xs mb , xổ số miền bac , kq xsmb , xổ số mien bac , xổ so miền bắc , xs minh ngọc , xsmb thu 6 , xsmb thứ 6 , xs mega , xs bd , xs vl , xo so mien bac thu 6 , xosome , sổ kết quả , quay thử xổ số miền nam , dudoan xsmn , du đoán xsmn , xổ số vietlott , soi cầu , xổ số cần thơ , dự đoán kết quả xổ số siêu chính xác hôm nay , du đoán kết quả xổ số siêu chính xác hôm nay , soi cau du doan xsmb chinh xac 100 , xo so me , xs vietlott , xổ số khánh hòa , xổ số gia lai , xổ số đắk lắk , xổ số bạc liêu , xổ số bình định , xổ số đà nẵng , trực tiếp xổ số miền nam , xsmn thứ 4 , xổ số đồng nai , xổ số thủ đô , dự đoán xổ số miền nam , xổ số miền nam thứ ba , xổ số miền nam trực tiếp , trực tiếp xổ số miền bắc , truc tiếp xổ số miền bắc , xổ số miền bắc trực tiếp , trực tiếp kết quả xổ số miền bắc , trục tiếp kết quả xổ số miền bắc , xổ số miền nam minh ngọc , soi cầu miền bắc , dự đoán xổ số miền bắc , xổ số đại phát , soi cau xo so mien bac , soi cau xs mb , xs bl , xs st , quay thử xổ số miền bắc , thống kê kết quả xổ số miền bắc 100 ngày , xổ số tiền giang , thống kê xổ số miền bắc , truc tiep xsmb , truc tiep xo so mien bac , trưc tiêp xsmb , truc tiếp xsmb , tructiep xsmb , xổ số trực tiếp miền bắc , xổ số bến tre , dd xsmb , xổ số long an , xổ số miền bắc 100 ngày , xsmn thứ 2 , xsmn thu2 , xổ số miền bắc hàng tuần , xổ số miền bắc hàng ngày , xổ số vũng tàu , xổ số miền bắc 30 ngày , xổ số miền nam chủ nhật , xổ số miền nam thứ 6 , xổ số trực tiếp , xổ số miền nam thứ 7 , kết quả xổ số mb , xổ số miền nam thứ 2 , xổ số trực tiếp miền nam , xổ số miền nam thứ tư hàng tuần , xổ số minh ngọc miền nam , xổ số đồng tháp , xổ số trực tiếp hôm nay , xổ số thành phố , xổ số miền bắc thứ sáu hàng tuần , xổ số miền , xổ số miền bắc hôm quả , xổ số tây ninh , xổ số hà nội hôm nay , xsmb truc tiep , xsmb trực tiếp , xổ số miền nam thứ hai , xổ số miền bắc thứ ba , xổ số ba miền , xổ số miền bắc ngày hôm nay , xổ số miền bắc thứ ba hàng tuần , xổ số vĩnh long , xổ số vinh long , xs mien bac , xs mien bắc , xổ số đài bắc , xổ số miền bắc hôm qua , xổ số miền bắc hom qua , xổ số phú yên , ket qua xo so , so xo mien bac , kết quả xsmb , ket qua so xo , ket qua so xo mien bac , xsmn kết quả xổ số miền nam , xo so mien bac hom nay , sổ xô miên bắc hôm nay , kết quả xổ số kiến thiết miền bắc , xs mb hom nay , so xo mien bắc , số xo mien bac , kết qua xo so , ket qua xo số , xổ số kiến thiết miền bắc , kqxs miền bắc , xsmb hôm nay , miền bắc , xổ số kiến thiết miền bắc hôm nay , xsmb xsmn kết quả xổ số miền bắc hôm nay , xổ số hôm nay miền bắc , xsktmb , xskt miền bắc , xs dt , xs mb hôm nay , kqxs mien bắc , xsmbhom nay , xsmb xsmn kết quả xổ số miền bac hôm nay , so xo , xs bt , xổ số mb , kqxs miền nam , kqxs mien nam , ket qua xs mien nam , xo số mb , xo sô mb , xosomienbac , kqxs mien bac , xoso mien bac , xổ số kiên giang , kết quả xổ số miền nam , so xo mien nam , xo so hom nay , số miền nam , xs hom nay , xổ số bình dương , xsmn hom nay , xsmn sxmn kết quả xố số miền nam hôm nay , xổ số sóc trăng , xổ số trà vinh , kết quả xổ số miền nam hôm nay , xổ số chiều nay , xổ số cà mau , xstt , xs mien nam , xổ số kiến thiết miền nam , kết quả xổ số hôm nay , xổ số hồ chí minh , xổ số kiến thiết , ket qua xo so mien nam , xổ số miền nam hôm qua , xổ số miền nam ngày hôm nay , sxmn hôm nay , xo so mn , xs3m , xshom nay , kqsxmn , xổ số ba đài , xskt hôm nay , xosomiennam , xổ số kiến thiết hôm nay , xổ số bình phước , xsbth , xs dn , xs vt , xs tg , xs tn , xskt miền nam , xs ag , xs mn hom nay , xoso mien nam , xổ số hcm , xs bth , số xo mien nam , xsmn sxmn kết quả xổ số miền nam hôm nay , xs kt hôm nay , kết quả xo so mien nam , kết quả xố số hôm nay , kết quả xổ số miền trung , xo so mien trung , so xo mien trung , xs mien trung , kết quả xổ số miền trung hôm nay , xs daklak , xs mtrung , xo so miền trung , xskt mien trung , kq xs mt , xs đăk lăk , sốmientrung , số miền bắc , kết quả xổ số miền bắc ngày hôm nay , kết quả xổ số xsmb , kqxs 30 ngày , kqxsmb hôm nay , kết quả xổ số miền bắc hôm qua , kqxs 30 ngay , sốmienbac , kq xsmb hôm nay , kqxsmb 30 ngày , du doan xsmn , xổ số an giang , xổ số quảng ngãi , xsmb 30 , xsmn thứ 5 , xsmn thứ 6 , quay thu xsmb , soi cau mn , xổ số kon tum , xsmn thứ 7 , xsmn thứ 3 , xsmb 90 ngày , quay thu xsmn , du doan mb , xsmb thu 4 , xsmb thứ 7 , xsmb thu 5 , xổ số minh ngọc hôm nay , xổ số miền bắc thứ hai hàng tuần , xsmb thu 2 , xổ số miền bắc thứ bảy hàng tuần , xổ số miền bắc chủ nhật hàng tuần , xsmn chủ nhật , xổ số hậu giang , xổ số miền bắc thứ tư hàng tuần , xsmb thứ 5 , xổ số đà lạt , xsmb thứ 3 , xsmn thu 6 , xsmb thu 3 , xổ số miền bắc thứ năm hàng tuần , xsmb minh ngoc , xsmb thu 7 , xs khanh hoa , xsmn thu 7 , xs gia lai , xsmn cn , xsmb thứ 4 , xsmb cn , ketquanet , kết quả xổ số miền bắc 30 ngày , xổ số bình thuận , xs da nang , xsmb thứ 2 , xổ số miền nam thứ 3 , xổ số miền bắc chủ nhật , xs kon tum , xsgl , xổ số miền nam thứ sáu hàng tuần , xổ số miền nam thứ tư , xổ số miền nam thứ ba hàng tuần , xổ số miền bắc minh ngọc , xổ số miền nam chủ nhật hàng tuần , xổ số miền nam thứ năm hàng tuần , quay thu mn , xổ số miền bắc thứ bảy , xổ số miền nam thứ bảy hàng tuần , xổ số miền nam thứ hai hàng tuần , xổ số miền bắc thứ hai , xổ số quảng bình , xổ số miền bắc thứ tư , xổ số miền bắc thứ sáu , xổ số miền nam thứ bảy , kết quả xổ số 30 ngày , xổ số 3 miền , xổ số chủ nhật hàng tuần , xổ số miền nam thứ năm , xổ số miền bắc thứ năm , dự đoán xổ số miền trung , ket qua xsmb 30 ngay , xổ số ninh thuận , quay thử xsmb , xổ số miền nam thứ sáu , xổ số thứ tư hàng tuần , thong ke xsmb , kết quả xsmb 30 ngày , xổ số thứ hai hàng tuần , xổ số thứ năm hàng tuần , xổ số thứ bảy hàng tuần , xổ số thứ ba hàng tuần , xsmb 200 ngày , thống kê xsmb , xổ số thứ sáu hàng tuần , xs binh dinh , xsbdi , kqxs minh ngoc , xsmb chu nhat , xstd 30 , soi cầu 666 , xổ số 30 ngày , xsmb chủ nhật , thống kê kết quả xổ số miền bắc , xsmb 90 ngay , xs quang ngai , xsmb 30 ngày gần nhất , dự đoán xsmb minh ngọc , dự đoán xsmb win2888 , truc tiep xsmn , xsmt thứ 2 , xsmb t7 , xsmn t4 , xsmb 200 ngay , soi cau wap , xsmb30 , xsmb minh ngọc , xs khánh hòa , xsmb 100 ngay , xo so phu yen , xsmn thu5 , xsmb 100 ngày , xo so binh dinh , xsmnthu4 , du doan xs , kqxs minh ngọc , xo so quang ngai , xsmnthu3 , xs py , xsmn thu4 , xsmn 30 ngay , soi cau xsmb win2888 , xs gl , xsmn thu6 , xsmnthu5 , xsmb thu3 , xs khánh hoà , xs qng , xstd30 , dự đoán mb , xsmbthu3 , xs hg , trực tiếp xsmn , xs dl , xs mb t7 , xs mn thu 7 , xs mn thu 5 , du doan xsmb win2888 , ket qua xo so mien bac 30 ngay , quay thu xs mb , xs mn thu 3 , xs mn thu 2 , xs mn thu 6 , xs mb thu 4 , xs mb cn , xs mn thu 4 , du doan xsmb minh ngoc , xs binh đinh , xo so mien bac thu 5 , xs mb thu 2 , xs mb chu nhat , dự đoán mn , quay thu xs mn , quay thu xo so mien bac , xs mt thu 2 , xs mn cn , xs khanh hòa , xs mn minh ngoc , thong ke xs mb , xs khanh hoà , dự đoán xsmb minh ngoc , dudoan mn , du đoán mb , xs truc tiep , xs trực tiếp , xs truc tiếp , max 3d , max3d , xsglai , xsmn t7 , số kết quả , xs g lai , xs mn t7 , ket qua vietlott , ket quả vietlott , kết quả vietlott , sosomienbac , kq vietlott , xổ số vietlott hôm nay , vietlott hôm nay , xs tv , xsmchung , dự đoán giải đặc biệt ngày mai , xo so online , dò vé số , dự đoán xổ số , xổ số hà nội trực tiếp , dự đoán kết quả xổ số miền bắc , xổ số me , xổ số mẹ , xô sô me , xổ số miền bắc trực tiếp hôm nay , trực tiếp xổ số miền bắc hôm nay , xổ số ba miền hôm nay , quay thử xổ số miền bắc hôm nay , trực tiếp xổ số miền nam hôm nay , kết quả xổ số vietlott , xổ số cần thơ hôm nay , soi cầu dự đoán xổ số miền bắc hôm nay , kết quả xổ số vietlott hôm nay , dự đoán kết quả xổ số , dự đoán kết quả xổ số miền bắc hôm nay , du đoán kết quả xổ số miền bắc hôm nay , soi cầu xổ số , dự đoán xổ số miền bắc hôm nay , xổ số miền nam trực tiếp hôm nay , trực tiếp kết quả xổ số miền nam , kết quả xổ số trực tiếp miền nam , dư đoán xổ số miền bắc hôm nay , du đoán xổ số miền bắc hôm nay , xổ số trực tiếp miền nam hôm nay , trực tiếp kết quả xổ số miền bắc hôm nay , trực tiếp xổ số hôm nay , soi cầu miền bắc hôm nay , dự đoán xổ số miền trung chính xác 100 , trực tiếp miền bắc , xổ số miền bắc hôm nay trực tiếp , truc tiep kết quả xổ số miền bắc hôm nay , tra cứu kết quả xổ số miền bắc , xs dien toan , xsdientoan , dự đoán xổ số miền nam hôm nay , nữ streamer , simmy bị bệnh gì , nữ streamer free fire , streamer phàm phàm , streamer lộ hàng , mèo 2k4 liên quân ăn kem , mèo simmy bị bệnh gì , streamer nữ , streamer padak , streamer thảo anh , streamer hàn , nu streamer free fire , streamer hàn quốc , simmy bị bệnh , nu streamer , phàm phàm streamer , da hee streamer , streamer da hee , mèo simmy bị bệnh , streamer nu , streamer phàm , streamer lột đồ , streamer han quoc , streamer gợi cảm , streamer mặc bikini , streamer lau mồ hôi , nữ streamer cho con bú
Copyright by XoSo88.info (chạy thử nghiệm)