Sổ kết quả xổ số miền Bắc

Từ ngày (Ngày/Tháng/Năm) Đến ngày:

Kết quả xổ số miền bắc

Sổ kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 26 tháng 01 năm 2022
09, 25, 29, 44, 37, 07, 52, 37, 94, 64, 85, 85, 01, 44, 43, 63, 18, 19, 68, 70, 24, 47, 22, 71, 92, 43, 55
Đặc biệt
98409
Giải nhất
61525
Giải nhì
04729 15344
Giải ba
99637 27607 54052
79037 87494 62664
Giải tư
9685 3585
8401 9944
Giải năm
2343 8963 6818
6319 9068 7270
Giải sáu
924 747 122
Giải bảy
71 92 43 55

Sổ kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng : THỨ BA ngày 25 tháng 01 năm 2022
53, 33, 38, 50, 31, 52, 89, 36, 20, 38, 21, 76, 23, 58, 15, 44, 66, 98, 99, 68, 24, 59, 67, 97, 89, 00, 05
Đặc biệt
20653
Giải nhất
56333
Giải nhì
40038 34350
Giải ba
96331 94252 45089
47136 73920 77538
Giải tư
5521 5976
3423 6058
Giải năm
6515 0744 5366
9798 2399 6968
Giải sáu
024 059 767
Giải bảy
97 89 00 05

Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 24 tháng 01 năm 2022
32, 46, 60, 53, 02, 08, 10, 93, 59, 97, 52, 05, 78, 99, 97, 02, 13, 63, 00, 58, 94, 25, 98, 62, 67, 77, 25
Đặc biệt
97132
Giải nhất
87646
Giải nhì
25260 21753
Giải ba
28002 83308 98610
04093 44259 70497
Giải tư
3752 6705
8678 4699
Giải năm
4697 8502 1413
4963 1700 8258
Giải sáu
594 825 198
Giải bảy
62 67 77 25

Sổ kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 23 tháng 01 năm 2022
83, 96, 09, 55, 47, 92, 72, 31, 29, 05, 99, 55, 84, 40, 05, 00, 18, 82, 27, 04, 79, 58, 28, 40, 60, 01, 89
Đặc biệt
28383
Giải nhất
09696
Giải nhì
00909 27455
Giải ba
68347 09492 25972
11031 26729 03005
Giải tư
2599 6455
7184 6040
Giải năm
6105 7900 3718
8382 4527 3104
Giải sáu
179 158 828
Giải bảy
40 60 01 89

Sổ kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 22 tháng 01 năm 2022
54, 84, 41, 40, 37, 10, 45, 90, 02, 92, 45, 07, 23, 95, 59, 94, 05, 43, 51, 69, 26, 26, 06, 22, 62, 04, 33
Đặc biệt
74954
Giải nhất
64284
Giải nhì
86741 45640
Giải ba
49737 53910 37345
51290 51202 92492
Giải tư
7745 7307
1323 9995
Giải năm
8659 2794 5605
4643 3851 2769
Giải sáu
026 826 606
Giải bảy
22 62 04 33

Sổ kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 21 tháng 01 năm 2022
45, 20, 22, 71, 61, 92, 10, 27, 46, 81, 48, 89, 40, 01, 30, 06, 03, 08, 51, 68, 02, 63, 16, 54, 12, 11, 48
Đặc biệt
78645
Giải nhất
59320
Giải nhì
60922 13571
Giải ba
98561 36592 08310
87527 69546 91981
Giải tư
5148 3989
1540 4501
Giải năm
7830 7306 3903
7908 8651 4668
Giải sáu
702 963 616
Giải bảy
54 12 11 48

Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 20 tháng 01 năm 2022
85, 28, 97, 41, 56, 08, 00, 67, 90, 73, 82, 16, 02, 25, 43, 27, 41, 54, 48, 87, 38, 64, 84, 49, 41, 71, 25
Đặc biệt
71085
Giải nhất
18328
Giải nhì
78797 48541
Giải ba
46956 56008 54100
55367 39190 50473
Giải tư
5382 2316
9902 5825
Giải năm
7643 2127 0441
0554 6448 9387
Giải sáu
138 764 484
Giải bảy
49 41 71 25

Sổ kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 19 tháng 01 năm 2022
30, 43, 06, 53, 33, 86, 68, 97, 41, 78, 61, 90, 84, 58, 25, 58, 46, 08, 03, 35, 38, 96, 78, 93, 91, 60, 54
Đặc biệt
76930
Giải nhất
48843
Giải nhì
41006 76053
Giải ba
77833 47386 77768
37997 13541 78878
Giải tư
8261 3990
8384 7358
Giải năm
1925 0958 1946
9108 8203 1335
Giải sáu
938 896 778
Giải bảy
93 91 60 54

Sổ kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng : THỨ BA ngày 18 tháng 01 năm 2022
84, 06, 64, 85, 54, 20, 81, 96, 57, 42, 70, 95, 18, 24, 54, 23, 65, 58, 68, 04, 72, 95, 06, 78, 90, 92, 74
Đặc biệt
46384
Giải nhất
25306
Giải nhì
69864 13585
Giải ba
02154 92020 72481
99996 31657 99642
Giải tư
8470 5095
0718 6124
Giải năm
3254 4223 3465
8258 1568 2404
Giải sáu
772 095 306
Giải bảy
78 90 92 74

Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 17 tháng 01 năm 2022
41, 30, 89, 98, 57, 75, 08, 96, 38, 98, 21, 64, 64, 22, 70, 05, 52, 65, 31, 77, 99, 39, 79, 09, 17, 44, 39
Đặc biệt
88041
Giải nhất
39730
Giải nhì
73089 38298
Giải ba
65757 45175 30708
86796 92638 82598
Giải tư
7621 2164
0664 0022
Giải năm
3870 3305 1752
1265 5131 5477
Giải sáu
099 539 479
Giải bảy
09 17 44 39

Sổ kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 16 tháng 01 năm 2022
31, 67, 22, 14, 99, 29, 15, 56, 33, 48, 01, 82, 03, 39, 02, 52, 55, 48, 18, 36, 88, 49, 39, 18, 64, 63, 13
Đặc biệt
55431
Giải nhất
77267
Giải nhì
00522 27414
Giải ba
99699 08029 09515
38356 07933 83348
Giải tư
7601 7982
6403 4639
Giải năm
2802 2552 4355
0548 4218 5636
Giải sáu
388 349 939
Giải bảy
18 64 63 13

Sổ kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 15 tháng 01 năm 2022
22, 17, 26, 40, 91, 27, 93, 52, 62, 61, 38, 44, 19, 80, 07, 23, 44, 46, 04, 87, 77, 04, 72, 27, 09, 80, 87
Đặc biệt
20222
Giải nhất
22217
Giải nhì
31826 17040
Giải ba
39391 25127 54893
33552 39862 77061
Giải tư
9838 6844
4719 2280
Giải năm
4107 4023 5944
9446 6904 4687
Giải sáu
877 004 172
Giải bảy
27 09 80 87

Sổ kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 14 tháng 01 năm 2022
19, 62, 84, 91, 67, 18, 02, 26, 04, 46, 70, 53, 60, 78, 11, 16, 92, 34, 32, 38, 29, 97, 29, 30, 67, 18, 05
Đặc biệt
87219
Giải nhất
41662
Giải nhì
25784 04591
Giải ba
53967 29518 49002
23626 19804 68246
Giải tư
2270 0353
0360 0778
Giải năm
5711 8416 3292
9334 8232 4238
Giải sáu
229 597 329
Giải bảy
30 67 18 05

Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 13 tháng 01 năm 2022
38, 12, 37, 56, 74, 95, 18, 21, 84, 20, 95, 51, 82, 12, 65, 58, 90, 01, 39, 36, 12, 81, 28, 28, 88, 04, 08
Đặc biệt
46638
Giải nhất
89412
Giải nhì
72737 87756
Giải ba
57974 99595 91718
18521 91484 48820
Giải tư
4595 0551
1782 4512
Giải năm
9965 8258 5690
5901 9239 9036
Giải sáu
312 881 528
Giải bảy
28 88 04 08

Sổ kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 12 tháng 01 năm 2022
03, 61, 69, 13, 93, 77, 19, 94, 34, 73, 18, 19, 92, 55, 92, 16, 53, 91, 93, 85, 51, 60, 56, 20, 41, 49, 07
Đặc biệt
88903
Giải nhất
02061
Giải nhì
93869 59013
Giải ba
92993 06177 46619
09194 97034 31473
Giải tư
6118 3319
7592 2055
Giải năm
8692 8116 0453
5091 3093 5985
Giải sáu
551 560 756
Giải bảy
20 41 49 07

Kết quả xổ số Quảng Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BA ngày 11 tháng 01 năm 2022
27, 40, 97, 17, 88, 16, 05, 38, 89, 07, 24, 61, 35, 09, 52, 58, 52, 39, 08, 31, 52, 89, 03, 89, 10, 02, 99
Đặc biệt
55427
Giải nhất
66440
Giải nhì
04497 26217
Giải ba
87288 28816 41205
76738 17789 59707
Giải tư
3224 5561
6035 1109
Giải năm
7052 3158 2352
9539 6108 4431
Giải sáu
252 489 803
Giải bảy
89 10 02 99

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 10 tháng 01 năm 2022
45, 73, 86, 77, 64, 36, 50, 48, 81, 81, 82, 43, 96, 07, 21, 22, 24, 33, 35, 63, 63, 73, 55, 64, 54, 52, 06
Đặc biệt
08845
Giải nhất
40173
Giải nhì
66686 03977
Giải ba
56864 06136 53050
68948 67981 42681
Giải tư
3082 1043
9596 7307
Giải năm
0821 8322 1624
7933 0535 1263
Giải sáu
163 873 955
Giải bảy
64 54 52 06

Kết quả xổ số Thái Bình
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 09 tháng 01 năm 2022
93, 38, 22, 27, 87, 11, 56, 00, 78, 16, 62, 06, 96, 53, 20, 86, 44, 25, 84, 36, 94, 35, 87, 19, 02, 14, 86
Đặc biệt
93093
Giải nhất
19538
Giải nhì
79022 49827
Giải ba
44287 07811 05156
32900 08978 48516
Giải tư
9562 1906
3796 9453
Giải năm
5420 9786 9144
1425 2684 6836
Giải sáu
794 635 287
Giải bảy
19 02 14 86

Kết quả xổ số Nam Định
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 08 tháng 01 năm 2022
69, 81, 33, 26, 95, 47, 59, 93, 54, 26, 25, 65, 35, 28, 34, 84, 29, 55, 22, 49, 28, 27, 81, 30, 23, 57, 04
Đặc biệt
98969
Giải nhất
23581
Giải nhì
44733 01226
Giải ba
53795 66447 03359
59893 65054 29726
Giải tư
6825 9365
0735 8228
Giải năm
2034 2684 7729
8355 8622 8049
Giải sáu
228 027 881
Giải bảy
30 23 57 04

Kết quả xổ số Hải Phòng
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 07 tháng 01 năm 2022
57, 28, 53, 36, 01, 32, 67, 13, 18, 58, 04, 30, 91, 33, 64, 52, 03, 64, 47, 50, 48, 37, 63, 14, 31, 60, 02
Đặc biệt
33657
Giải nhất
64428
Giải nhì
76753 78236
Giải ba
08301 43232 45167
12813 87318 97658
Giải tư
1604 7530
3791 3633
Giải năm
3764 9452 9303
1864 7747 7150
Giải sáu
848 337 163
Giải bảy
14 31 60 02

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 06 tháng 01 năm 2022
37, 00, 68, 71, 00, 21, 43, 32, 75, 59, 38, 98, 06, 44, 35, 79, 56, 36, 78, 51, 83, 40, 46, 95, 72, 77, 30
Đặc biệt
98437
Giải nhất
25100
Giải nhì
22368 37271
Giải ba
88300 09721 07843
60532 26375 91059
Giải tư
8338 0498
7206 4444
Giải năm
8135 6179 9356
3436 8678 8451
Giải sáu
783 240 946
Giải bảy
95 72 77 30

Kết quả xổ số Bắc Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 05 tháng 01 năm 2022
19, 05, 39, 37, 87, 41, 65, 60, 68, 71, 92, 69, 87, 75, 88, 61, 59, 30, 70, 92, 88, 25, 41, 50, 56, 28, 84
Đặc biệt
10619
Giải nhất
38905
Giải nhì
13039 16537
Giải ba
26887 43941 68365
54760 52668 45771
Giải tư
5792 9969
1687 3575
Giải năm
2988 1861 0459
7330 4770 1692
Giải sáu
588 225 041
Giải bảy
50 56 28 84

Kết quả xổ số Quảng Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BA ngày 04 tháng 01 năm 2022
30, 65, 90, 04, 20, 75, 36, 54, 94, 92, 64, 46, 76, 46, 05, 74, 56, 19, 64, 84, 07, 44, 51, 99, 73, 25, 64
Đặc biệt
46330
Giải nhất
69665
Giải nhì
09490 46504
Giải ba
78220 76475 21736
66154 94894 87492
Giải tư
9464 0146
2976 5846
Giải năm
9705 8474 6756
0819 0264 4584
Giải sáu
707 544 651
Giải bảy
99 73 25 64

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 03 tháng 01 năm 2022
61, 04, 75, 30, 59, 89, 21, 66, 89, 71, 47, 71, 66, 02, 66, 34, 19, 92, 99, 71, 38, 77, 88, 27, 74, 34, 72
Đặc biệt
37061
Giải nhất
02804
Giải nhì
28975 91130
Giải ba
23859 45389 77521
89766 65789 02471
Giải tư
0547 0571
3966 5502
Giải năm
9266 7234 0119
6292 5499 2971
Giải sáu
138 977 988
Giải bảy
27 74 34 72

Kết quả xổ số Thái Bình
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 02 tháng 01 năm 2022
94, 69, 21, 40, 71, 76, 55, 89, 29, 24, 00, 42, 51, 88, 09, 00, 44, 87, 92, 48, 32, 86, 41, 16, 07, 41, 57
Đặc biệt
93494
Giải nhất
32969
Giải nhì
99121 71440
Giải ba
22171 48176 58055
34589 72429 85524
Giải tư
0700 2242
0851 6988
Giải năm
5309 9500 3344
4087 7992 8848
Giải sáu
732 286 441
Giải bảy
16 07 41 57

Kết quả xổ số Nam Định
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 01 tháng 01 năm 2022
76, 95, 69, 99, 44, 11, 45, 65, 08, 92, 82, 49, 77, 08, 82, 99, 05, 62, 71, 66, 21, 07, 86, 10, 56, 62, 07
Đặc biệt
10676
Giải nhất
86295
Giải nhì
05069 04999
Giải ba
99344 69011 19745
52465 88708 22792
Giải tư
5082 6749
4377 9508
Giải năm
2882 7999 8705
6962 6971 3666
Giải sáu
221 107 086
Giải bảy
10 56 62 07

Kết quả xổ số Hải Phòng
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 31 tháng 12 năm 2021
47, 64, 43, 97, 11, 74, 69, 25, 07, 26, 65, 66, 90, 92, 88, 69, 92, 98, 80, 00, 48, 91, 47, 00, 37, 75, 30
Đặc biệt
24147
Giải nhất
35164
Giải nhì
87843 42697
Giải ba
22411 02874 67669
03425 54307 07126
Giải tư
8465 1766
0490 9892
Giải năm
0188 3269 6892
2498 1980 6400
Giải sáu
848 991 747
Giải bảy
00 37 75 30

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 30 tháng 12 năm 2021
33, 70, 87, 54, 60, 01, 58, 78, 33, 44, 91, 35, 15, 93, 78, 67, 02, 97, 76, 69, 74, 50, 26, 45, 02, 57, 35
Đặc biệt
62033
Giải nhất
86170
Giải nhì
66387 22954
Giải ba
85860 64501 10758
01578 50933 41644
Giải tư
8191 6435
2915 1993
Giải năm
2678 3667 6402
8797 4676 9669
Giải sáu
874 050 826
Giải bảy
45 02 57 35

Kết quả xổ số Bắc Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 29 tháng 12 năm 2021
77, 52, 09, 02, 41, 45, 83, 16, 12, 16, 88, 07, 68, 41, 05, 90, 69, 53, 46, 57, 95, 43, 69, 23, 94, 14, 12
Đặc biệt
13977
Giải nhất
34852
Giải nhì
54309 98902
Giải ba
98841 61545 24183
95816 39512 48316
Giải tư
3788 9307
7068 3241
Giải năm
3005 8390 9069
3853 2746 2257
Giải sáu
595 243 069
Giải bảy
23 94 14 12

Kết quả xổ số Quảng Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BA ngày 28 tháng 12 năm 2021
03, 71, 16, 88, 95, 05, 32, 42, 68, 93, 17, 76, 89, 68, 13, 61, 56, 22, 31, 34, 35, 32, 90, 05, 64, 74, 26
Đặc biệt
04703
Giải nhất
53971
Giải nhì
20116 86688
Giải ba
22795 66305 14632
64342 58568 95593
Giải tư
0417 8576
5089 6568
Giải năm
8013 1461 8956
1622 3331 4234
Giải sáu
935 332 690
Giải bảy
05 64 74 26

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 27 tháng 12 năm 2021
03, 61, 22, 76, 90, 81, 60, 49, 89, 06, 98, 66, 64, 16, 14, 99, 42, 68, 37, 42, 57, 63, 68, 49, 82, 85, 36
Đặc biệt
56903
Giải nhất
23361
Giải nhì
78522 53076
Giải ba
19790 15181 03160
10249 85789 79006
Giải tư
0298 9266
5764 2316
Giải năm
7314 8599 2342
4868 5337 9342
Giải sáu
257 863 468
Giải bảy
49 82 85 36

Kết quả xổ số Thái Bình
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 26 tháng 12 năm 2021
04, 85, 49, 52, 16, 73, 44, 51, 97, 81, 34, 91, 08, 16, 74, 67, 44, 43, 74, 12, 83, 20, 94, 46, 14, 03, 94
Đặc biệt
57404
Giải nhất
22685
Giải nhì
19749 35152
Giải ba
76616 09073 66644
21951 56597 73381
Giải tư
9434 5291
5708 3016
Giải năm
1074 1367 8744
0943 5574 7412
Giải sáu
283 620 994
Giải bảy
46 14 03 94

Kết quả xổ số Nam Định
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 25 tháng 12 năm 2021
24, 10, 67, 32, 31, 63, 78, 88, 38, 76, 88, 68, 92, 67, 11, 76, 17, 06, 29, 38, 80, 78, 30, 43, 32, 68, 89
Đặc biệt
31424
Giải nhất
17010
Giải nhì
80467 03632
Giải ba
60531 33263 00578
67788 20038 71776
Giải tư
1788 1568
9792 9967
Giải năm
2711 5476 3117
8706 5029 6938
Giải sáu
580 178 730
Giải bảy
43 32 68 89

Kết quả xổ số Hải Phòng
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 24 tháng 12 năm 2021
23, 76, 18, 03, 31, 62, 36, 52, 28, 25, 70, 40, 46, 00, 50, 52, 49, 58, 09, 90, 79, 81, 93, 71, 33, 15, 37
Đặc biệt
37223
Giải nhất
92676
Giải nhì
33618 21003
Giải ba
29431 38762 89436
38652 21528 63425
Giải tư
6270 7340
6046 1300
Giải năm
2750 5052 2849
0358 4009 7390
Giải sáu
879 581 693
Giải bảy
71 33 15 37

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 23 tháng 12 năm 2021
08, 68, 61, 05, 21, 80, 80, 80, 00, 79, 11, 14, 71, 73, 98, 24, 99, 21, 17, 85, 87, 77, 58, 05, 63, 34, 77
Đặc biệt
78708
Giải nhất
39168
Giải nhì
13761 89105
Giải ba
23621 29580 54680
14680 37600 55979
Giải tư
5511 2514
4271 7273
Giải năm
8798 5224 0699
1721 1017 9385
Giải sáu
787 277 958
Giải bảy
05 63 34 77

Kết quả xổ số Bắc Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 22 tháng 12 năm 2021
78, 52, 44, 81, 33, 08, 11, 44, 28, 49, 11, 13, 62, 78, 68, 42, 46, 23, 17, 03, 25, 22, 03, 02, 28, 73, 64
Đặc biệt
09078
Giải nhất
85552
Giải nhì
35444 38881
Giải ba
54633 31208 54011
62244 64328 13749
Giải tư
0511 7613
2562 2478
Giải năm
4668 4642 4046
8123 1017 3403
Giải sáu
425 222 603
Giải bảy
02 28 73 64

Kết quả xổ số Quảng Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BA ngày 21 tháng 12 năm 2021
83, 22, 23, 52, 66, 27, 56, 94, 24, 71, 14, 66, 31, 35, 59, 46, 21, 79, 71, 47, 81, 01, 41, 56, 80, 36, 44
Đặc biệt
38683
Giải nhất
47122
Giải nhì
19823 37752
Giải ba
44866 15427 58156
66394 31824 52471
Giải tư
4314 0566
7431 5435
Giải năm
4259 1246 1621
0179 2271 1547
Giải sáu
081 901 741
Giải bảy
56 80 36 44

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 20 tháng 12 năm 2021
71, 61, 53, 42, 03, 79, 75, 39, 37, 27, 47, 52, 93, 71, 23, 17, 48, 20, 24, 99, 99, 79, 90, 90, 70, 31, 27
Đặc biệt
74271
Giải nhất
26961
Giải nhì
35753 96442
Giải ba
60703 88979 73375
50539 81437 41427
Giải tư
0547 9452
7293 1371
Giải năm
2823 4017 9148
5520 8724 3399
Giải sáu
599 179 590
Giải bảy
90 70 31 27

Kết quả xổ số Thái Bình
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 19 tháng 12 năm 2021
73, 35, 70, 07, 42, 25, 25, 89, 23, 69, 66, 14, 49, 93, 70, 69, 20, 45, 29, 78, 09, 45, 19, 89, 04, 63, 87
Đặc biệt
07173
Giải nhất
67135
Giải nhì
68370 81207
Giải ba
59742 46025 50125
64189 32523 62069
Giải tư
2766 3914
6249 3093
Giải năm
2270 7269 6420
0645 2929 4178
Giải sáu
209 145 919
Giải bảy
89 04 63 87

Kết quả xổ số Nam Định
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 18 tháng 12 năm 2021
30, 92, 54, 22, 79, 50, 72, 76, 75, 97, 27, 85, 76, 28, 50, 72, 99, 07, 94, 20, 88, 67, 32, 05, 91, 34, 48
Đặc biệt
70830
Giải nhất
04892
Giải nhì
04754 85322
Giải ba
12679 63850 06772
83676 12775 16697
Giải tư
9827 8685
4376 2528
Giải năm
1250 7372 6999
5007 0894 0220
Giải sáu
288 367 632
Giải bảy
05 91 34 48

Top keyword: soi cầu mb , du doan xsmb , dự đoán xsmb , du doan xo so mien bac , du doan xs mb , du doán xsmb , xoso minh ngoc , xổ số hà nội , xổ số ha noi , xsmb 30 ngày , xsmb 30 ngay , xsmb30ngay , xo so mien bac 30 ngay , xsmb30 ngày , kết quả xổ số miền bắc hôm nay , kết quả xổ số miên bắc hôm nay , xổ số miền bắc hôm nay , xổ số miên bắc hôm nay , xô sô miên băc hôm nay , xô số miền bắc hôm nay , xổ số miền bắc , kết quả xổ số , ket qua xsmb , ket qua xo so mien bac , ket qua xs mb , xo số miền bắc , kết qua xsmb , xô sô miên băc , xổ số miên bắc , xổ số miền băc , xo so , xổ số , xô số , xôso , xổ sô , xstd , kết quả xổ số miền bắc , kết quả xổ số miên bắc , kếtquảxổ sốmiềnbắc , xsmn , xổ số miền nam , sxmn , kqxs , xổ số miền nam hôm nay , xổ số hôm nay , xo so mien nam , kqxsmn , xs mn , xô số miền nam , xs kt , xo số miền nam , kq xs , xô số hôm nay , xo số mien nam , xỗ số miền nam , xo số miền nam hôm nay , xổ so hôm nay , sxmb , xổ số miền trung , xổ số miền trung hôm nay , xs mt , xô sô miên trung hôm nay , xsmb , kqxsmb , xs mb , xổ số miền bac , kq xsmb , xổ số mien bac , xổ so miền bắc , xs minh ngọc , xsmb thu 6 , xsmb thứ 6 , xs mega , xs bd , xs vl , xo so mien bac thu 6 , xosome , sổ kết quả , quay thử xổ số miền nam , dudoan xsmn , du đoán xsmn , xổ số vietlott , soi cầu , xổ số cần thơ , dự đoán kết quả xổ số siêu chính xác hôm nay , du đoán kết quả xổ số siêu chính xác hôm nay , soi cau du doan xsmb chinh xac 100 , xo so me , xs vietlott , xổ số khánh hòa , xổ số gia lai , xổ số đắk lắk , xổ số bạc liêu , xổ số bình định , xổ số đà nẵng , trực tiếp xổ số miền nam , xsmn thứ 4 , xổ số đồng nai , xổ số thủ đô , dự đoán xổ số miền nam , xổ số miền nam thứ ba , xổ số miền nam trực tiếp , trực tiếp xổ số miền bắc , truc tiếp xổ số miền bắc , xổ số miền bắc trực tiếp , trực tiếp kết quả xổ số miền bắc , trục tiếp kết quả xổ số miền bắc , xổ số miền nam minh ngọc , soi cầu miền bắc , dự đoán xổ số miền bắc , xổ số đại phát , soi cau xo so mien bac , soi cau xs mb , xs bl , xs st , quay thử xổ số miền bắc , thống kê kết quả xổ số miền bắc 100 ngày , xổ số tiền giang , thống kê xổ số miền bắc , truc tiep xsmb , truc tiep xo so mien bac , trưc tiêp xsmb , truc tiếp xsmb , tructiep xsmb , xổ số trực tiếp miền bắc , xổ số bến tre , dd xsmb , xổ số long an , xổ số miền bắc 100 ngày , xsmn thứ 2 , xsmn thu2 , xổ số miền bắc hàng tuần , xổ số miền bắc hàng ngày , xổ số vũng tàu , xổ số miền bắc 30 ngày , xổ số miền nam chủ nhật , xổ số miền nam thứ 6 , xổ số trực tiếp , xổ số miền nam thứ 7 , kết quả xổ số mb , xổ số miền nam thứ 2 , xổ số trực tiếp miền nam , xổ số miền nam thứ tư hàng tuần , xổ số minh ngọc miền nam , xổ số đồng tháp , xổ số trực tiếp hôm nay , xổ số thành phố , xổ số miền bắc thứ sáu hàng tuần , xổ số miền , xổ số miền bắc hôm quả , xổ số tây ninh , xổ số hà nội hôm nay , xsmb truc tiep , xsmb trực tiếp , xổ số miền nam thứ hai , xổ số miền bắc thứ ba , xổ số ba miền , xổ số miền bắc ngày hôm nay , xổ số miền bắc thứ ba hàng tuần , xổ số vĩnh long , xổ số vinh long , xs mien bac , xs mien bắc , xổ số đài bắc , xổ số miền bắc hôm qua , xổ số miền bắc hom qua , xổ số phú yên , ket qua xo so , so xo mien bac , kết quả xsmb , ket qua so xo , ket qua so xo mien bac , xsmn kết quả xổ số miền nam , xo so mien bac hom nay , sổ xô miên bắc hôm nay , kết quả xổ số kiến thiết miền bắc , xs mb hom nay , so xo mien bắc , số xo mien bac , kết qua xo so , ket qua xo số , xổ số kiến thiết miền bắc , kqxs miền bắc , xsmb hôm nay , miền bắc , xổ số kiến thiết miền bắc hôm nay , xsmb xsmn kết quả xổ số miền bắc hôm nay , xổ số hôm nay miền bắc , xsktmb , xskt miền bắc , xs dt , xs mb hôm nay , kqxs mien bắc , xsmbhom nay , xsmb xsmn kết quả xổ số miền bac hôm nay , so xo , xs bt , xổ số mb , kqxs miền nam , kqxs mien nam , ket qua xs mien nam , xo số mb , xo sô mb , xosomienbac , kqxs mien bac , xoso mien bac , xổ số kiên giang , kết quả xổ số miền nam , so xo mien nam , xo so hom nay , số miền nam , xs hom nay , xổ số bình dương , xsmn hom nay , xsmn sxmn kết quả xố số miền nam hôm nay , xổ số sóc trăng , xổ số trà vinh , kết quả xổ số miền nam hôm nay , xổ số chiều nay , xổ số cà mau , xstt , xs mien nam , xổ số kiến thiết miền nam , kết quả xổ số hôm nay , xổ số hồ chí minh , xổ số kiến thiết , ket qua xo so mien nam , xổ số miền nam hôm qua , xổ số miền nam ngày hôm nay , sxmn hôm nay , xo so mn , xs3m , xshom nay , kqsxmn , xổ số ba đài , xskt hôm nay , xosomiennam , xổ số kiến thiết hôm nay , xổ số bình phước , xsbth , xs dn , xs vt , xs tg , xs tn , xskt miền nam , xs ag , xs mn hom nay , xoso mien nam , xổ số hcm , xs bth , số xo mien nam , xsmn sxmn kết quả xổ số miền nam hôm nay , xs kt hôm nay , kết quả xo so mien nam , kết quả xố số hôm nay , kết quả xổ số miền trung , xo so mien trung , so xo mien trung , xs mien trung , kết quả xổ số miền trung hôm nay , xs daklak , xs mtrung , xo so miền trung , xskt mien trung , kq xs mt , xs đăk lăk , sốmientrung , số miền bắc , kết quả xổ số miền bắc ngày hôm nay , kết quả xổ số xsmb , kqxs 30 ngày , kqxsmb hôm nay , kết quả xổ số miền bắc hôm qua , kqxs 30 ngay , sốmienbac , kq xsmb hôm nay , kqxsmb 30 ngày , du doan xsmn , xổ số an giang , xổ số quảng ngãi , xsmb 30 , xsmn thứ 5 , xsmn thứ 6 , quay thu xsmb , soi cau mn , xổ số kon tum , xsmn thứ 7 , xsmn thứ 3 , xsmb 90 ngày , quay thu xsmn , du doan mb , xsmb thu 4 , xsmb thứ 7 , xsmb thu 5 , xổ số minh ngọc hôm nay , xổ số miền bắc thứ hai hàng tuần , xsmb thu 2 , xổ số miền bắc thứ bảy hàng tuần , xổ số miền bắc chủ nhật hàng tuần , xsmn chủ nhật , xổ số hậu giang , xổ số miền bắc thứ tư hàng tuần , xsmb thứ 5 , xổ số đà lạt , xsmb thứ 3 , xsmn thu 6 , xsmb thu 3 , xổ số miền bắc thứ năm hàng tuần , xsmb minh ngoc , xsmb thu 7 , xs khanh hoa , xsmn thu 7 , xs gia lai , xsmn cn , xsmb thứ 4 , xsmb cn , ketquanet , kết quả xổ số miền bắc 30 ngày , xổ số bình thuận , xs da nang , xsmb thứ 2 , xổ số miền nam thứ 3 , xổ số miền bắc chủ nhật , xs kon tum , xsgl , xổ số miền nam thứ sáu hàng tuần , xổ số miền nam thứ tư , xổ số miền nam thứ ba hàng tuần , xổ số miền bắc minh ngọc , xổ số miền nam chủ nhật hàng tuần , xổ số miền nam thứ năm hàng tuần , quay thu mn , xổ số miền bắc thứ bảy , xổ số miền nam thứ bảy hàng tuần , xổ số miền nam thứ hai hàng tuần , xổ số miền bắc thứ hai , xổ số quảng bình , xổ số miền bắc thứ tư , xổ số miền bắc thứ sáu , xổ số miền nam thứ bảy , kết quả xổ số 30 ngày , xổ số 3 miền , xổ số chủ nhật hàng tuần , xổ số miền nam thứ năm , xổ số miền bắc thứ năm , dự đoán xổ số miền trung , ket qua xsmb 30 ngay , xổ số ninh thuận , quay thử xsmb , xổ số miền nam thứ sáu , xổ số thứ tư hàng tuần , thong ke xsmb , kết quả xsmb 30 ngày , xổ số thứ hai hàng tuần , xổ số thứ năm hàng tuần , xổ số thứ bảy hàng tuần , xổ số thứ ba hàng tuần , xsmb 200 ngày , thống kê xsmb , xổ số thứ sáu hàng tuần , xs binh dinh , xsbdi , kqxs minh ngoc , xsmb chu nhat , xstd 30 , soi cầu 666 , xổ số 30 ngày , xsmb chủ nhật , thống kê kết quả xổ số miền bắc , xsmb 90 ngay , xs quang ngai , xsmb 30 ngày gần nhất , dự đoán xsmb minh ngọc , dự đoán xsmb win2888 , truc tiep xsmn , xsmt thứ 2 , xsmb t7 , xsmn t4 , xsmb 200 ngay , soi cau wap , xsmb30 , xsmb minh ngọc , xs khánh hòa , xsmb 100 ngay , xo so phu yen , xsmn thu5 , xsmb 100 ngày , xo so binh dinh , xsmnthu4 , du doan xs , kqxs minh ngọc , xo so quang ngai , xsmnthu3 , xs py , xsmn thu4 , xsmn 30 ngay , soi cau xsmb win2888 , xs gl , xsmn thu6 , xsmnthu5 , xsmb thu3 , xs khánh hoà , xs qng , xstd30 , dự đoán mb , xsmbthu3 , xs hg , trực tiếp xsmn , xs dl , xs mb t7 , xs mn thu 7 , xs mn thu 5 , du doan xsmb win2888 , ket qua xo so mien bac 30 ngay , quay thu xs mb , xs mn thu 3 , xs mn thu 2 , xs mn thu 6 , xs mb thu 4 , xs mb cn , xs mn thu 4 , du doan xsmb minh ngoc , xs binh đinh , xo so mien bac thu 5 , xs mb thu 2 , xs mb chu nhat , dự đoán mn , quay thu xs mn , quay thu xo so mien bac , xs mt thu 2 , xs mn cn , xs khanh hòa , xs mn minh ngoc , thong ke xs mb , xs khanh hoà , dự đoán xsmb minh ngoc , dudoan mn , du đoán mb , xs truc tiep , xs trực tiếp , xs truc tiếp , max 3d , max3d , xsglai , xsmn t7 , số kết quả , xs g lai , xs mn t7 , ket qua vietlott , ket quả vietlott , kết quả vietlott , sosomienbac , kq vietlott , xổ số vietlott hôm nay , vietlott hôm nay , xs tv , xsmchung , dự đoán giải đặc biệt ngày mai , xo so online , dò vé số , dự đoán xổ số , xổ số hà nội trực tiếp , dự đoán kết quả xổ số miền bắc , xổ số me , xổ số mẹ , xô sô me , xổ số miền bắc trực tiếp hôm nay , trực tiếp xổ số miền bắc hôm nay , xổ số ba miền hôm nay , quay thử xổ số miền bắc hôm nay , trực tiếp xổ số miền nam hôm nay , kết quả xổ số vietlott , xổ số cần thơ hôm nay , soi cầu dự đoán xổ số miền bắc hôm nay , kết quả xổ số vietlott hôm nay , dự đoán kết quả xổ số , dự đoán kết quả xổ số miền bắc hôm nay , du đoán kết quả xổ số miền bắc hôm nay , soi cầu xổ số , dự đoán xổ số miền bắc hôm nay , xổ số miền nam trực tiếp hôm nay , trực tiếp kết quả xổ số miền nam , kết quả xổ số trực tiếp miền nam , dư đoán xổ số miền bắc hôm nay , du đoán xổ số miền bắc hôm nay , xổ số trực tiếp miền nam hôm nay , trực tiếp kết quả xổ số miền bắc hôm nay , trực tiếp xổ số hôm nay , soi cầu miền bắc hôm nay , dự đoán xổ số miền trung chính xác 100 , trực tiếp miền bắc , xổ số miền bắc hôm nay trực tiếp , truc tiep kết quả xổ số miền bắc hôm nay , tra cứu kết quả xổ số miền bắc , xs dien toan , xsdientoan , dự đoán xổ số miền nam hôm nay , nữ streamer , simmy bị bệnh gì , nữ streamer free fire , streamer phàm phàm , streamer lộ hàng , mèo 2k4 liên quân ăn kem , mèo simmy bị bệnh gì , streamer nữ , streamer padak , streamer thảo anh , streamer hàn , nu streamer free fire , streamer hàn quốc , simmy bị bệnh , nu streamer , phàm phàm streamer , da hee streamer , streamer da hee , mèo simmy bị bệnh , streamer nu , streamer phàm , streamer lột đồ , streamer han quoc , streamer gợi cảm , streamer mặc bikini , streamer lau mồ hôi , nữ streamer cho con bú
Copyright by XoSo88.info (chạy thử nghiệm)