Sổ kết quả xổ số miền Bắc

Từ ngày (Ngày/Tháng/Năm) Đến ngày:

Kết quả xổ số miền bắc

Sổ kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng : THỨ BA ngày 05 tháng 07 năm 2022
04, 75, 31, 09, 51, 86, 90, 86, 30, 13, 54, 25, 66, 25, 43, 11, 94, 54, 14, 03, 94, 06, 34, 73, 27, 12, 66
Đặc biệt
68404
Giải nhất
87375
Giải nhì
99531 72909
Giải ba
16651 85886 17190
97486 12030 22813
Giải tư
4054 1125
5766 2925
Giải năm
2043 8711 6194
4454 5014 7003
Giải sáu
694 206 634
Giải bảy
73 27 12 66
Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 04 tháng 07 năm 2022
39, 77, 53, 64, 31, 62, 49, 88, 52, 75, 84, 01, 14, 40, 11, 73, 38, 68, 50, 70, 34, 20, 85, 93, 10, 08, 58
Đặc biệt
50239
Giải nhất
18777
Giải nhì
50753 62864
Giải ba
16731 96862 69049
55288 95452 71575
Giải tư
6884 0301
9014 1040
Giải năm
2311 8973 3138
4068 9350 9570
Giải sáu
534 520 085
Giải bảy
93 10 08 58
Sổ kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 03 tháng 07 năm 2022
90, 44, 54, 97, 18, 70, 19, 60, 53, 26, 96, 92, 61, 56, 00, 40, 45, 12, 26, 36, 00, 32, 25, 91, 05, 33, 73
Đặc biệt
86690
Giải nhất
00944
Giải nhì
08354 56997
Giải ba
37618 26670 35119
32760 52753 06126
Giải tư
5496 7992
9661 7956
Giải năm
5000 7140 6545
0912 6326 8136
Giải sáu
400 632 125
Giải bảy
91 05 33 73
Sổ kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 02 tháng 07 năm 2022
54, 97, 62, 01, 68, 80, 60, 86, 89, 59, 59, 83, 77, 96, 66, 47, 08, 32, 30, 86, 85, 68, 02, 78, 42, 39, 53
Đặc biệt
50554
Giải nhất
26597
Giải nhì
71762 44601
Giải ba
96368 65980 74760
70786 58689 20359
Giải tư
3659 9883
5277 1696
Giải năm
8466 5247 7508
9632 7530 8386
Giải sáu
485 868 202
Giải bảy
78 42 39 53
Sổ kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 01 tháng 07 năm 2022
97, 90, 91, 14, 69, 05, 30, 24, 75, 32, 24, 90, 00, 48, 38, 80, 39, 43, 30, 87, 12, 38, 16, 85, 17, 66, 07
Đặc biệt
01697
Giải nhất
70090
Giải nhì
16691 52814
Giải ba
71869 91205 03430
30824 21175 72532
Giải tư
2224 4290
7000 1048
Giải năm
3638 2980 7739
2243 1130 4587
Giải sáu
112 138 216
Giải bảy
85 17 66 07
Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 30 tháng 06 năm 2022
39, 72, 76, 88, 18, 88, 76, 51, 01, 30, 28, 64, 91, 30, 32, 50, 67, 41, 43, 95, 75, 37, 88, 88, 28, 91, 46
Đặc biệt
58839
Giải nhất
82672
Giải nhì
21676 00588
Giải ba
73018 20288 12676
79851 99201 63830
Giải tư
4128 1064
3591 3830
Giải năm
3632 9550 8367
7541 6643 2495
Giải sáu
775 137 088
Giải bảy
88 28 91 46
Sổ kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 29 tháng 06 năm 2022
92, 36, 06, 06, 42, 69, 94, 40, 50, 72, 53, 41, 67, 58, 77, 41, 13, 30, 26, 65, 32, 80, 35, 26, 97, 87, 64
Đặc biệt
38892
Giải nhất
20636
Giải nhì
84006 09206
Giải ba
67842 19569 35494
95540 19050 72972
Giải tư
0653 2941
8867 4658
Giải năm
4977 7341 4413
0130 0226 9865
Giải sáu
732 080 835
Giải bảy
26 97 87 64
Sổ kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng : THỨ BA ngày 28 tháng 06 năm 2022
49, 44, 08, 99, 40, 16, 18, 77, 77, 55, 12, 64, 37, 26, 99, 31, 03, 72, 41, 96, 63, 40, 49, 95, 91, 16, 21
Đặc biệt
13149
Giải nhất
50944
Giải nhì
56408 12899
Giải ba
51240 26016 34018
37677 75677 71155
Giải tư
8612 4064
5037 2526
Giải năm
2699 1231 9403
2172 8141 3796
Giải sáu
163 640 049
Giải bảy
95 91 16 21
Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 27 tháng 06 năm 2022
71, 32, 92, 43, 85, 59, 29, 23, 31, 47, 95, 76, 33, 23, 72, 77, 64, 25, 28, 64, 10, 44, 43, 12, 49, 24, 87
Đặc biệt
62171
Giải nhất
74232
Giải nhì
60392 44343
Giải ba
64585 95259 26829
39723 35831 09847
Giải tư
4995 7776
5533 9323
Giải năm
2572 1277 9664
1525 0828 6964
Giải sáu
310 044 843
Giải bảy
12 49 24 87
Sổ kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 26 tháng 06 năm 2022
70, 22, 47, 92, 64, 84, 36, 12, 40, 76, 95, 57, 66, 33, 90, 52, 42, 64, 33, 09, 91, 53, 16, 12, 38, 96, 19
Đặc biệt
46970
Giải nhất
31422
Giải nhì
86547 33892
Giải ba
45364 70684 81736
25612 16840 89376
Giải tư
1695 0357
5666 7833
Giải năm
5090 6852 6342
8564 4633 3809
Giải sáu
891 253 016
Giải bảy
12 38 96 19
Sổ kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 25 tháng 06 năm 2022
68, 94, 90, 77, 66, 43, 82, 08, 99, 39, 18, 45, 51, 54, 85, 52, 54, 54, 36, 51, 39, 33, 78, 78, 43, 25, 84
Đặc biệt
36768
Giải nhất
38794
Giải nhì
13490 72677
Giải ba
15066 24443 15882
26308 82699 79139
Giải tư
8918 1645
3051 9154
Giải năm
4385 7752 6154
5354 3336 1651
Giải sáu
939 933 878
Giải bảy
78 43 25 84
Sổ kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 24 tháng 06 năm 2022
77, 44, 57, 13, 55, 86, 41, 85, 04, 77, 45, 95, 48, 71, 24, 77, 00, 40, 91, 55, 11, 08, 58, 00, 70, 56, 01
Đặc biệt
49677
Giải nhất
52644
Giải nhì
85957 46813
Giải ba
98455 94086 46941
17885 22104 44477
Giải tư
9945 0495
9548 5471
Giải năm
6424 7677 2100
2340 3691 4455
Giải sáu
611 808 258
Giải bảy
00 70 56 01
Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 23 tháng 06 năm 2022
40, 47, 01, 92, 00, 12, 23, 48, 06, 19, 05, 16, 54, 78, 41, 81, 71, 33, 46, 50, 97, 82, 10, 01, 99, 42, 70
Đặc biệt
97140
Giải nhất
07147
Giải nhì
89901 84392
Giải ba
86800 57912 74223
94248 74106 50119
Giải tư
3005 6816
9954 5078
Giải năm
3441 1081 5171
2533 2246 1650
Giải sáu
797 282 710
Giải bảy
01 99 42 70
Sổ kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 22 tháng 06 năm 2022
46, 33, 57, 87, 18, 44, 07, 68, 48, 08, 13, 50, 93, 18, 78, 17, 95, 63, 62, 79, 04, 37, 59, 16, 04, 92, 47
Đặc biệt
50846
Giải nhất
92133
Giải nhì
75657 64087
Giải ba
07018 36544 47407
24068 08148 90008
Giải tư
7413 9850
3093 6318
Giải năm
1378 3717 5295
1263 9362 8679
Giải sáu
304 237 359
Giải bảy
16 04 92 47
Sổ kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng : THỨ BA ngày 21 tháng 06 năm 2022
71, 76, 78, 05, 43, 39, 34, 47, 78, 28, 61, 95, 21, 05, 00, 40, 51, 08, 06, 05, 04, 72, 10, 38, 37, 54, 28
Đặc biệt
81571
Giải nhất
37576
Giải nhì
55878 19205
Giải ba
29243 70739 42034
44247 47378 17728
Giải tư
2161 9095
9921 5105
Giải năm
8400 0640 6451
4308 4306 4105
Giải sáu
004 972 310
Giải bảy
38 37 54 28
Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 20 tháng 06 năm 2022
08, 79, 83, 64, 04, 92, 74, 65, 74, 15, 98, 33, 59, 54, 54, 03, 87, 22, 45, 80, 52, 70, 46, 45, 33, 95, 20
Đặc biệt
71808
Giải nhất
24479
Giải nhì
90383 30364
Giải ba
75004 74192 85474
35965 24574 05315
Giải tư
6798 6633
2959 8954
Giải năm
3354 2503 8187
1722 7345 4980
Giải sáu
152 770 946
Giải bảy
45 33 95 20
Kết quả xổ số Thái Bình
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 19 tháng 06 năm 2022
49, 84, 11, 52, 47, 48, 48, 18, 46, 43, 51, 01, 22, 25, 69, 31, 13, 66, 93, 29, 74, 17, 72, 43, 02, 07, 19
Đặc biệt
66449
Giải nhất
97184
Giải nhì
94411 45452
Giải ba
06547 36248 61648
53218 95146 48543
Giải tư
6951 8501
3322 1025
Giải năm
8769 7431 8313
0166 6893 4729
Giải sáu
474 717 072
Giải bảy
43 02 07 19
Kết quả xổ số Nam Định
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 18 tháng 06 năm 2022
90, 10, 33, 12, 04, 74, 88, 75, 25, 90, 21, 72, 12, 64, 03, 96, 69, 28, 80, 76, 65, 95, 44, 18, 50, 32, 13
Đặc biệt
87190
Giải nhất
21110
Giải nhì
89033 05612
Giải ba
40604 22974 97388
32375 29525 47990
Giải tư
3021 6272
2712 6064
Giải năm
6803 8396 9069
9128 0880 9176
Giải sáu
765 095 944
Giải bảy
18 50 32 13
Kết quả xổ số Hải Phòng
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 17 tháng 06 năm 2022
74, 47, 17, 74, 19, 89, 59, 65, 02, 55, 77, 23, 48, 65, 60, 22, 11, 13, 40, 17, 44, 02, 93, 76, 34, 68, 39
Đặc biệt
68274
Giải nhất
90547
Giải nhì
16117 31774
Giải ba
71919 59789 52759
73565 51302 86755
Giải tư
6677 4723
3648 8365
Giải năm
3760 6122 9811
5613 9940 4817
Giải sáu
544 302 693
Giải bảy
76 34 68 39
Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 16 tháng 06 năm 2022
24, 17, 77, 24, 98, 72, 49, 76, 86, 28, 04, 86, 74, 10, 30, 62, 29, 36, 53, 89, 99, 48, 85, 07, 50, 64, 87
Đặc biệt
90524
Giải nhất
87917
Giải nhì
80177 80924
Giải ba
76198 62872 84149
19176 88686 93528
Giải tư
9904 6186
6774 8110
Giải năm
0830 7162 7529
1436 1953 3189
Giải sáu
099 448 985
Giải bảy
07 50 64 87
Kết quả xổ số Bắc Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 15 tháng 06 năm 2022
16, 74, 04, 85, 93, 13, 28, 38, 43, 05, 98, 66, 19, 02, 65, 94, 67, 13, 41, 58, 87, 37, 06, 05, 39, 74, 85
Đặc biệt
79716
Giải nhất
00074
Giải nhì
00104 49785
Giải ba
58893 62313 99728
02338 97143 53105
Giải tư
5498 5666
1419 0002
Giải năm
3465 4594 2067
7813 8841 4558
Giải sáu
787 737 306
Giải bảy
05 39 74 85
Kết quả xổ số Quảng Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BA ngày 14 tháng 06 năm 2022
62, 24, 38, 78, 10, 71, 73, 29, 93, 44, 59, 57, 17, 40, 80, 40, 30, 08, 00, 39, 37, 78, 74, 95, 92, 61, 53
Đặc biệt
52762
Giải nhất
47624
Giải nhì
42638 87278
Giải ba
62910 59571 64073
66129 38593 84244
Giải tư
6959 1357
5717 0740
Giải năm
0680 5940 0830
8208 8500 9839
Giải sáu
937 378 574
Giải bảy
95 92 61 53
Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 13 tháng 06 năm 2022
27, 49, 85, 60, 01, 31, 40, 77, 57, 46, 72, 37, 66, 35, 25, 74, 49, 48, 88, 39, 30, 13, 29, 29, 70, 33, 19
Đặc biệt
89927
Giải nhất
77049
Giải nhì
95785 88560
Giải ba
02501 28731 84940
63777 51957 41446
Giải tư
4772 0337
6666 9635
Giải năm
3025 9674 7749
8248 0088 9539
Giải sáu
030 213 129
Giải bảy
29 70 33 19
Kết quả xổ số Thái Bình
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 12 tháng 06 năm 2022
18, 26, 68, 28, 67, 56, 70, 68, 35, 70, 51, 22, 45, 53, 12, 26, 13, 31, 50, 61, 73, 12, 94, 24, 23, 90, 01
Đặc biệt
17818
Giải nhất
18326
Giải nhì
38568 10728
Giải ba
38067 86056 06170
88468 60735 15770
Giải tư
9551 3122
4745 1153
Giải năm
8912 0026 2813
2431 4850 1961
Giải sáu
973 712 494
Giải bảy
24 23 90 01
Kết quả xổ số Nam Định
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 11 tháng 06 năm 2022
24, 66, 25, 89, 59, 01, 66, 23, 27, 03, 22, 75, 79, 42, 27, 14, 99, 63, 27, 69, 70, 49, 42, 32, 06, 33, 55
Đặc biệt
29224
Giải nhất
20766
Giải nhì
20025 62589
Giải ba
86559 46901 74366
31423 06027 62203
Giải tư
5922 5175
1079 1042
Giải năm
4227 5014 5099
4763 3227 4269
Giải sáu
570 449 342
Giải bảy
32 06 33 55
Kết quả xổ số Hải Phòng
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 10 tháng 06 năm 2022
91, 97, 22, 08, 09, 89, 85, 90, 24, 62, 18, 33, 58, 45, 63, 70, 85, 27, 46, 01, 53, 62, 16, 45, 81, 02, 24
Đặc biệt
08391
Giải nhất
12397
Giải nhì
70522 30508
Giải ba
49309 00889 33185
80590 37524 87162
Giải tư
6218 2133
4658 6445
Giải năm
4763 3870 5285
9927 8246 8501
Giải sáu
853 262 216
Giải bảy
45 81 02 24
Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 09 tháng 06 năm 2022
81, 38, 58, 28, 30, 08, 61, 49, 51, 92, 00, 04, 73, 60, 56, 43, 00, 23, 21, 00, 96, 27, 29, 45, 60, 10, 91
Đặc biệt
08181
Giải nhất
31938
Giải nhì
54758 94628
Giải ba
81130 06008 64761
24949 27851 38592
Giải tư
1300 5204
8673 1860
Giải năm
9956 8343 9800
2523 9821 4600
Giải sáu
896 227 329
Giải bảy
45 60 10 91
Kết quả xổ số Bắc Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 08 tháng 06 năm 2022
77, 68, 60, 60, 41, 19, 43, 10, 76, 66, 09, 74, 84, 37, 34, 12, 25, 31, 82, 32, 42, 95, 20, 79, 59, 55, 84
Đặc biệt
28977
Giải nhất
48768
Giải nhì
41760 62360
Giải ba
90941 76319 99643
46110 48176 46366
Giải tư
3509 0374
7384 0837
Giải năm
1534 9412 4925
3931 6182 1732
Giải sáu
142 895 120
Giải bảy
79 59 55 84
Kết quả xổ số Quảng Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BA ngày 07 tháng 06 năm 2022
25, 23, 90, 17, 59, 05, 70, 05, 12, 51, 00, 08, 60, 30, 41, 35, 84, 74, 58, 10, 95, 63, 99, 19, 94, 46, 95
Đặc biệt
87525
Giải nhất
77223
Giải nhì
93290 74117
Giải ba
93159 63705 38570
33305 34112 44451
Giải tư
8100 7008
4260 4130
Giải năm
7241 8235 4384
5874 2658 6610
Giải sáu
495 363 799
Giải bảy
19 94 46 95
Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 06 tháng 06 năm 2022
84, 07, 58, 36, 64, 04, 35, 20, 02, 69, 16, 94, 60, 08, 74, 35, 03, 90, 16, 12, 85, 19, 64, 51, 90, 10, 32
Đặc biệt
11584
Giải nhất
78907
Giải nhì
25958 67236
Giải ba
63964 38604 87235
42320 65902 68469
Giải tư
9916 4894
0460 3908
Giải năm
2074 8735 9103
4890 2716 4212
Giải sáu
585 619 864
Giải bảy
51 90 10 32
Kết quả xổ số Thái Bình
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 05 tháng 06 năm 2022
79, 05, 72, 88, 80, 32, 91, 27, 38, 32, 53, 31, 65, 46, 66, 95, 08, 25, 97, 55, 48, 32, 50, 07, 67, 92, 82
Đặc biệt
05479
Giải nhất
40705
Giải nhì
21572 72488
Giải ba
25980 76232 38091
47227 02038 03832
Giải tư
2953 5331
8265 8946
Giải năm
5166 3295 4908
9325 1297 4755
Giải sáu
048 332 850
Giải bảy
07 67 92 82
Kết quả xổ số Nam Định
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 04 tháng 06 năm 2022
32, 58, 29, 53, 48, 77, 34, 96, 18, 25, 62, 94, 19, 66, 78, 11, 44, 87, 98, 65, 00, 61, 85, 03, 68, 87, 42
Đặc biệt
60832
Giải nhất
30058
Giải nhì
63129 67653
Giải ba
30448 14577 57334
18196 03418 21125
Giải tư
2962 4394
7219 8466
Giải năm
5178 9011 2444
4487 3398 1365
Giải sáu
500 161 485
Giải bảy
03 68 87 42
Kết quả xổ số Hải Phòng
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 03 tháng 06 năm 2022
42, 99, 54, 67, 94, 92, 61, 11, 66, 38, 24, 92, 92, 55, 95, 36, 36, 58, 40, 59, 23, 93, 11, 42, 31, 15, 43
Đặc biệt
89242
Giải nhất
06999
Giải nhì
68754 88467
Giải ba
97694 47292 96561
61211 45866 76038
Giải tư
2824 6092
4292 1655
Giải năm
8295 9536 9136
2358 9940 2159
Giải sáu
523 093 711
Giải bảy
42 31 15 43
Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 02 tháng 06 năm 2022
68, 63, 61, 49, 85, 96, 44, 84, 94, 99, 08, 02, 96, 29, 99, 70, 83, 90, 34, 40, 32, 25, 70, 73, 13, 82, 55
Đặc biệt
51768
Giải nhất
40463
Giải nhì
20261 32549
Giải ba
55485 75696 81344
25884 48194 19999
Giải tư
8408 6602
9896 9529
Giải năm
6199 5370 1283
9090 8034 2240
Giải sáu
332 925 570
Giải bảy
73 13 82 55
Kết quả xổ số Bắc Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 01 tháng 06 năm 2022
18, 29, 15, 51, 23, 13, 37, 04, 01, 38, 29, 96, 26, 25, 63, 81, 88, 90, 87, 92, 99, 10, 54, 15, 52, 48, 36
Đặc biệt
31918
Giải nhất
04729
Giải nhì
37215 50551
Giải ba
27923 65013 34637
04904 14101 69438
Giải tư
3529 3496
6826 7625
Giải năm
2163 9481 4488
6890 1187 2392
Giải sáu
099 210 654
Giải bảy
15 52 48 36
Kết quả xổ số Quảng Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BA ngày 31 tháng 05 năm 2022
25, 12, 03, 61, 26, 46, 50, 19, 82, 17, 27, 84, 36, 90, 92, 83, 34, 21, 44, 10, 59, 36, 93, 96, 60, 38, 41
Đặc biệt
39725
Giải nhất
23112
Giải nhì
94003 94061
Giải ba
12526 60746 72450
16619 85382 33517
Giải tư
7627 5084
7836 3990
Giải năm
9992 2983 3134
5021 5244 1810
Giải sáu
259 636 493
Giải bảy
96 60 38 41
Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 30 tháng 05 năm 2022
12, 35, 86, 16, 96, 40, 40, 92, 12, 01, 10, 54, 67, 10, 77, 06, 01, 32, 81, 66, 91, 68, 64, 04, 94, 22, 64
Đặc biệt
12512
Giải nhất
62935
Giải nhì
64686 41116
Giải ba
68096 98840 32140
56092 30312 08501
Giải tư
4910 1554
6967 3310
Giải năm
8077 6006 4601
6632 4181 0366
Giải sáu
591 768 764
Giải bảy
04 94 22 64
Kết quả xổ số Thái Bình
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 29 tháng 05 năm 2022
54, 42, 79, 43, 97, 99, 92, 11, 98, 65, 11, 61, 01, 49, 41, 63, 38, 09, 47, 98, 52, 07, 48, 38, 33, 31, 05
Đặc biệt
87354
Giải nhất
28042
Giải nhì
37479 22643
Giải ba
39497 85599 19492
74411 95798 58465
Giải tư
6411 2761
1501 7149
Giải năm
6941 8163 6338
3309 4247 1198
Giải sáu
252 307 648
Giải bảy
38 33 31 05
Kết quả xổ số Nam Định
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 28 tháng 05 năm 2022
18, 13, 92, 76, 88, 20, 19, 57, 23, 14, 07, 73, 69, 69, 17, 53, 07, 30, 41, 62, 19, 40, 92, 63, 53, 39, 59
Đặc biệt
57318
Giải nhất
86313
Giải nhì
52292 77476
Giải ba
75688 25120 57019
90657 67823 68014
Giải tư
8907 9773
4469 8369
Giải năm
2517 9153 1007
3430 9241 8362
Giải sáu
719 640 292
Giải bảy
63 53 39 59
Kết quả xổ số Hải Phòng
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 27 tháng 05 năm 2022
67, 12, 75, 71, 59, 33, 41, 09, 07, 46, 00, 20, 76, 71, 78, 04, 52, 31, 13, 22, 57, 78, 65, 13, 84, 54, 92
Đặc biệt
29667
Giải nhất
67112
Giải nhì
89775 42471
Giải ba
59259 29533 15141
57109 29907 26346
Giải tư
3800 1820
6576 3971
Giải năm
9378 8504 3152
2231 5413 7322
Giải sáu
657 278 665
Giải bảy
13 84 54 92
Top keyword: soi cầu mb , du doan xsmb , dự đoán xsmb , du doan xo so mien bac , du doan xs mb , du doán xsmb , xoso minh ngoc , xổ số hà nội , xổ số ha noi , xsmb 30 ngày , xsmb 30 ngay , xsmb30ngay , xo so mien bac 30 ngay , xsmb30 ngày , kết quả xổ số miền bắc hôm nay , kết quả xổ số miên bắc hôm nay , xổ số miền bắc hôm nay , xổ số miên bắc hôm nay , xô sô miên băc hôm nay , xô số miền bắc hôm nay , xổ số miền bắc , kết quả xổ số , ket qua xsmb , ket qua xo so mien bac , ket qua xs mb , xo số miền bắc , kết qua xsmb , xô sô miên băc , xổ số miên bắc , xổ số miền băc , xo so , xổ số , xô số , xôso , xổ sô , xstd , kết quả xổ số miền bắc , kết quả xổ số miên bắc , kếtquảxổ sốmiềnbắc , xsmn , xổ số miền nam , sxmn , kqxs , xổ số miền nam hôm nay , xổ số hôm nay , xo so mien nam , kqxsmn , xs mn , xô số miền nam , xs kt , xo số miền nam , kq xs , xô số hôm nay , xo số mien nam , xỗ số miền nam , xo số miền nam hôm nay , xổ so hôm nay , sxmb , xổ số miền trung , xổ số miền trung hôm nay , xs mt , xô sô miên trung hôm nay , xsmb , kqxsmb , xs mb , xổ số miền bac , kq xsmb , xổ số mien bac , xổ so miền bắc , xs minh ngọc , xsmb thu 6 , xsmb thứ 6 , xs mega , xs bd , xs vl , xo so mien bac thu 6 , xosome , sổ kết quả , quay thử xổ số miền nam , dudoan xsmn , du đoán xsmn , xổ số vietlott , soi cầu , xổ số cần thơ , dự đoán kết quả xổ số siêu chính xác hôm nay , du đoán kết quả xổ số siêu chính xác hôm nay , soi cau du doan xsmb chinh xac 100 , xo so me , xs vietlott , xổ số khánh hòa , xổ số gia lai , xổ số đắk lắk , xổ số bạc liêu , xổ số bình định , xổ số đà nẵng , trực tiếp xổ số miền nam , xsmn thứ 4 , xổ số đồng nai , xổ số thủ đô , dự đoán xổ số miền nam , xổ số miền nam thứ ba , xổ số miền nam trực tiếp , trực tiếp xổ số miền bắc , truc tiếp xổ số miền bắc , xổ số miền bắc trực tiếp , trực tiếp kết quả xổ số miền bắc , trục tiếp kết quả xổ số miền bắc , xổ số miền nam minh ngọc , soi cầu miền bắc , dự đoán xổ số miền bắc , xổ số đại phát , soi cau xo so mien bac , soi cau xs mb , xs bl , xs st , quay thử xổ số miền bắc , thống kê kết quả xổ số miền bắc 100 ngày , xổ số tiền giang , thống kê xổ số miền bắc , truc tiep xsmb , truc tiep xo so mien bac , trưc tiêp xsmb , truc tiếp xsmb , tructiep xsmb , xổ số trực tiếp miền bắc , xổ số bến tre , dd xsmb , xổ số long an , xổ số miền bắc 100 ngày , xsmn thứ 2 , xsmn thu2 , xổ số miền bắc hàng tuần , xổ số miền bắc hàng ngày , xổ số vũng tàu , xổ số miền bắc 30 ngày , xổ số miền nam chủ nhật , xổ số miền nam thứ 6 , xổ số trực tiếp , xổ số miền nam thứ 7 , kết quả xổ số mb , xổ số miền nam thứ 2 , xổ số trực tiếp miền nam , xổ số miền nam thứ tư hàng tuần , xổ số minh ngọc miền nam , xổ số đồng tháp , xổ số trực tiếp hôm nay , xổ số thành phố , xổ số miền bắc thứ sáu hàng tuần , xổ số miền , xổ số miền bắc hôm quả , xổ số tây ninh , xổ số hà nội hôm nay , xsmb truc tiep , xsmb trực tiếp , xổ số miền nam thứ hai , xổ số miền bắc thứ ba , xổ số ba miền , xổ số miền bắc ngày hôm nay , xổ số miền bắc thứ ba hàng tuần , xổ số vĩnh long , xổ số vinh long , xs mien bac , xs mien bắc , xổ số đài bắc , xổ số miền bắc hôm qua , xổ số miền bắc hom qua , xổ số phú yên , ket qua xo so , so xo mien bac , kết quả xsmb , ket qua so xo , ket qua so xo mien bac , xsmn kết quả xổ số miền nam , xo so mien bac hom nay , sổ xô miên bắc hôm nay , kết quả xổ số kiến thiết miền bắc , xs mb hom nay , so xo mien bắc , số xo mien bac , kết qua xo so , ket qua xo số , xổ số kiến thiết miền bắc , kqxs miền bắc , xsmb hôm nay , miền bắc , xổ số kiến thiết miền bắc hôm nay , xsmb xsmn kết quả xổ số miền bắc hôm nay , xổ số hôm nay miền bắc , xsktmb , xskt miền bắc , xs dt , xs mb hôm nay , kqxs mien bắc , xsmbhom nay , xsmb xsmn kết quả xổ số miền bac hôm nay , so xo , xs bt , xổ số mb , kqxs miền nam , kqxs mien nam , ket qua xs mien nam , xo số mb , xo sô mb , xosomienbac , kqxs mien bac , xoso mien bac , xổ số kiên giang , kết quả xổ số miền nam , so xo mien nam , xo so hom nay , số miền nam , xs hom nay , xổ số bình dương , xsmn hom nay , xsmn sxmn kết quả xố số miền nam hôm nay , xổ số sóc trăng , xổ số trà vinh , kết quả xổ số miền nam hôm nay , xổ số chiều nay , xổ số cà mau , xstt , xs mien nam , xổ số kiến thiết miền nam , kết quả xổ số hôm nay , xổ số hồ chí minh , xổ số kiến thiết , ket qua xo so mien nam , xổ số miền nam hôm qua , xổ số miền nam ngày hôm nay , sxmn hôm nay , xo so mn , xs3m , xshom nay , kqsxmn , xổ số ba đài , xskt hôm nay , xosomiennam , xổ số kiến thiết hôm nay , xổ số bình phước , xsbth , xs dn , xs vt , xs tg , xs tn , xskt miền nam , xs ag , xs mn hom nay , xoso mien nam , xổ số hcm , xs bth , số xo mien nam , xsmn sxmn kết quả xổ số miền nam hôm nay , xs kt hôm nay , kết quả xo so mien nam , kết quả xố số hôm nay , kết quả xổ số miền trung , xo so mien trung , so xo mien trung , xs mien trung , kết quả xổ số miền trung hôm nay , xs daklak , xs mtrung , xo so miền trung , xskt mien trung , kq xs mt , xs đăk lăk , sốmientrung , số miền bắc , kết quả xổ số miền bắc ngày hôm nay , kết quả xổ số xsmb , kqxs 30 ngày , kqxsmb hôm nay , kết quả xổ số miền bắc hôm qua , kqxs 30 ngay , sốmienbac , kq xsmb hôm nay , kqxsmb 30 ngày , du doan xsmn , xổ số an giang , xổ số quảng ngãi , xsmb 30 , xsmn thứ 5 , xsmn thứ 6 , quay thu xsmb , soi cau mn , xổ số kon tum , xsmn thứ 7 , xsmn thứ 3 , xsmb 90 ngày , quay thu xsmn , du doan mb , xsmb thu 4 , xsmb thứ 7 , xsmb thu 5 , xổ số minh ngọc hôm nay , xổ số miền bắc thứ hai hàng tuần , xsmb thu 2 , xổ số miền bắc thứ bảy hàng tuần , xổ số miền bắc chủ nhật hàng tuần , xsmn chủ nhật , xổ số hậu giang , xổ số miền bắc thứ tư hàng tuần , xsmb thứ 5 , xổ số đà lạt , xsmb thứ 3 , xsmn thu 6 , xsmb thu 3 , xổ số miền bắc thứ năm hàng tuần , xsmb minh ngoc , xsmb thu 7 , xs khanh hoa , xsmn thu 7 , xs gia lai , xsmn cn , xsmb thứ 4 , xsmb cn , ketquanet , kết quả xổ số miền bắc 30 ngày , xổ số bình thuận , xs da nang , xsmb thứ 2 , xổ số miền nam thứ 3 , xổ số miền bắc chủ nhật , xs kon tum , xsgl , xổ số miền nam thứ sáu hàng tuần , xổ số miền nam thứ tư , xổ số miền nam thứ ba hàng tuần , xổ số miền bắc minh ngọc , xổ số miền nam chủ nhật hàng tuần , xổ số miền nam thứ năm hàng tuần , quay thu mn , xổ số miền bắc thứ bảy , xổ số miền nam thứ bảy hàng tuần , xổ số miền nam thứ hai hàng tuần , xổ số miền bắc thứ hai , xổ số quảng bình , xổ số miền bắc thứ tư , xổ số miền bắc thứ sáu , xổ số miền nam thứ bảy , kết quả xổ số 30 ngày , xổ số 3 miền , xổ số chủ nhật hàng tuần , xổ số miền nam thứ năm , xổ số miền bắc thứ năm , dự đoán xổ số miền trung , ket qua xsmb 30 ngay , xổ số ninh thuận , quay thử xsmb , xổ số miền nam thứ sáu , xổ số thứ tư hàng tuần , thong ke xsmb , kết quả xsmb 30 ngày , xổ số thứ hai hàng tuần , xổ số thứ năm hàng tuần , xổ số thứ bảy hàng tuần , xổ số thứ ba hàng tuần , xsmb 200 ngày , thống kê xsmb , xổ số thứ sáu hàng tuần , xs binh dinh , xsbdi , kqxs minh ngoc , xsmb chu nhat , xstd 30 , soi cầu 666 , xổ số 30 ngày , xsmb chủ nhật , thống kê kết quả xổ số miền bắc , xsmb 90 ngay , xs quang ngai , xsmb 30 ngày gần nhất , dự đoán xsmb minh ngọc , dự đoán xsmb win2888 , truc tiep xsmn , xsmt thứ 2 , xsmb t7 , xsmn t4 , xsmb 200 ngay , soi cau wap , xsmb30 , xsmb minh ngọc , xs khánh hòa , xsmb 100 ngay , xo so phu yen , xsmn thu5 , xsmb 100 ngày , xo so binh dinh , xsmnthu4 , du doan xs , kqxs minh ngọc , xo so quang ngai , xsmnthu3 , xs py , xsmn thu4 , xsmn 30 ngay , soi cau xsmb win2888 , xs gl , xsmn thu6 , xsmnthu5 , xsmb thu3 , xs khánh hoà , xs qng , xstd30 , dự đoán mb , xsmbthu3 , xs hg , trực tiếp xsmn , xs dl , xs mb t7 , xs mn thu 7 , xs mn thu 5 , du doan xsmb win2888 , ket qua xo so mien bac 30 ngay , quay thu xs mb , xs mn thu 3 , xs mn thu 2 , xs mn thu 6 , xs mb thu 4 , xs mb cn , xs mn thu 4 , du doan xsmb minh ngoc , xs binh đinh , xo so mien bac thu 5 , xs mb thu 2 , xs mb chu nhat , dự đoán mn , quay thu xs mn , quay thu xo so mien bac , xs mt thu 2 , xs mn cn , xs khanh hòa , xs mn minh ngoc , thong ke xs mb , xs khanh hoà , dự đoán xsmb minh ngoc , dudoan mn , du đoán mb , xs truc tiep , xs trực tiếp , xs truc tiếp , max 3d , max3d , xsglai , xsmn t7 , số kết quả , xs g lai , xs mn t7 , ket qua vietlott , ket quả vietlott , kết quả vietlott , sosomienbac , kq vietlott , xổ số vietlott hôm nay , vietlott hôm nay , xs tv , xsmchung , dự đoán giải đặc biệt ngày mai , xo so online , dò vé số , dự đoán xổ số , xổ số hà nội trực tiếp , dự đoán kết quả xổ số miền bắc , xổ số me , xổ số mẹ , xô sô me , xổ số miền bắc trực tiếp hôm nay , trực tiếp xổ số miền bắc hôm nay , xổ số ba miền hôm nay , quay thử xổ số miền bắc hôm nay , trực tiếp xổ số miền nam hôm nay , kết quả xổ số vietlott , xổ số cần thơ hôm nay , soi cầu dự đoán xổ số miền bắc hôm nay , kết quả xổ số vietlott hôm nay , dự đoán kết quả xổ số , dự đoán kết quả xổ số miền bắc hôm nay , du đoán kết quả xổ số miền bắc hôm nay , soi cầu xổ số , dự đoán xổ số miền bắc hôm nay , xổ số miền nam trực tiếp hôm nay , trực tiếp kết quả xổ số miền nam , kết quả xổ số trực tiếp miền nam , dư đoán xổ số miền bắc hôm nay , du đoán xổ số miền bắc hôm nay , xổ số trực tiếp miền nam hôm nay , trực tiếp kết quả xổ số miền bắc hôm nay , trực tiếp xổ số hôm nay , soi cầu miền bắc hôm nay , dự đoán xổ số miền trung chính xác 100 , trực tiếp miền bắc , xổ số miền bắc hôm nay trực tiếp , truc tiep kết quả xổ số miền bắc hôm nay , tra cứu kết quả xổ số miền bắc , xs dien toan , xsdientoan , dự đoán xổ số miền nam hôm nay , nữ streamer , simmy bị bệnh gì , nữ streamer free fire , streamer phàm phàm , streamer lộ hàng , mèo 2k4 liên quân ăn kem , mèo simmy bị bệnh gì , streamer nữ , streamer padak , streamer thảo anh , streamer hàn , nu streamer free fire , streamer hàn quốc , simmy bị bệnh , nu streamer , phàm phàm streamer , da hee streamer , streamer da hee , mèo simmy bị bệnh , streamer nu , streamer phàm , streamer lột đồ , streamer han quoc , streamer gợi cảm , streamer mặc bikini , streamer lau mồ hôi , nữ streamer cho con bú
Copyright by XoSo88.info (chạy thử nghiệm)